Bestuur Stichting Santpoort

N.J. van Zanten, voorzitter

E.M. Hoyng, secretaris

G. van ’t Hof, penningmeester

T. van der Zanden, algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd