Bestuur Stichting Santpoort

N.J. van Zanten, voorzitter

G. van ’t Hof, penningmeester

T. van der Zanden, algemeen bestuurslid

J. Veer, algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd