“Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving”

Laatste nieuws

2019-01-18 Visie op Santpoort
Vanwege ons voornemen te fuseren hebben wij met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid een gezamenlijke visie op Santpoort opgesteld. De ideeën voor deze visie zijn dus afkomstig uit beide organisaties. Maar ook is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, een rapport van regiogemeenten en de provincie. Visie op Santpoort is voor de komende jaren een leidraad voor ons handelen. Kunt kunt de Visie hier lezen

Wij horen wij graag uw mening over deze visie. Zijn de prioriteiten juist gesteld? Zijn wij niets vergeten? U kunt uw mening hier geven. U helpt ons zeer met uw inzending.

2019-01-18 TO-DO LIJSTJE VOOR 2019
Samen met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben wij voor heel Santpoort een actielijstje opgesteld van zaken die dit jaar onze aandacht vragen. Het zijn lopende dossiers uit 2018 maar ook aandachtsgebieden die in 2019 waarschijnlijk gaan spelen. U leest meer in onze nieuwsbrief van januari 2019.

2018-11-17 DE ZANDPOORT 2018, VOL VERHALEN
Op zaterdag 17 november 2018 hield Annette Koster een boeiende presentatie over de strijd van  Santpoortse vrouwen voor het kiesrecht. Daarna kreeg wethouder Marianne Steijn de eerste Zandpoort 2018 uit handen van Niek van Zanten, voorzitter van Stichting Santpoort. De Zandpoort 2018 is te koop bij Bredero Boeken

U kunt hier een enkele korte verhalen lezen uit De Zandpoort 2018, de presentatie over het vrouwenkiesrecht bekijken en ook een fotoverslag van de bijeenkomst zien.

ONZE BIJDRAGE AAN HET RAADSAKKOORD 2018-2022
De gemeenteraad is nu bezig het Raadsakkoord 2018-2022 op te stellen. Wij missen in de Raadsakkoord nog vier hoogst belangrijke voornemens. De belangrijkste: geen woningbouw tussen de kernen! Lees meer…

Lopende dossiers

Verhalen over Santpoort

De Stichting