“Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving”

Laatste nieuws

2020-01-01 Fusie gerealiseerd
Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort zijn per 1 januari 2020 gefuseerd en gaan verder onder de naam Stichting Santpoort. De fusie is tot stand gekomen nadat in 2019 veel diepgaande gesprekken over de visie en werkwijze zijn gevoerd en na consultatie van de achterban van beide organisaties. Vanwege de fusie zijn nieuwe statuten vastgesteld die u hier (pdf) kunt downloaden.

2019-11-12 De Zandpoort 2019 gepubliceerd
De nieuwe uitgave De Zandpoort 2019 is te koop bij boekhandel Bredero aan de Hoofdstraat 234 in Santpoort-Noord. Een samenvatting van deze nieuwe uitgave kunt u hier bekijken

2019-10-26 Jaarlijkse bijeenkomst
De jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Santpoort vindt plaats op zaterdag 23 november 2019 in de ontmoetingszaal van de Dorpskerk te Santpoort-Noord. Onderwerpen: het Groenstructuurplan door wethouder Dinjens en de feestelijke presentatie van De Zandpoort uitgave 2019. Kijk verder voor informatie en aanmelding. Informatie over het Groenstructuurplan vindt u in de korte samenvatting en in de uitgebreide versie ten behoeve van de gemeenteraad (agendapunt 6).

2019-09-29 Nieuwsbrief
In de september nieuwsbrief een update van de ontwikkelingen van het project Blekersduin / Dekamarkt. Daarnaast informatie over de spoorwegovergang Van Dalenlaan en andere ruimtelijke ontwikkelingen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. U kunt u hier aanmelden voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief.

Lopende dossiers

Verhalen over Santpoort

De Stichting