“Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving”

Laatste nieuws

2019-11-12 Jaarlijkse bijeenkomst volgeboekt
De bijeenkomst op 23 november is volgeboekt. Helaas kunt u zich niet meer aanmelden. Wij danken u zeer voor uw interesse.

De nieuwe uitgave De Zandpoort 2019 is na 23 november te koop bij boekhandel Bredero aan de Hoofdstraat 234 in Santpoort-Noord. Informatie over het Groenstructuurplan vindt u in de korte samenvatting en in de uitgebreide versie ten behoeve van de gemeenteraad (agendapunt 6).

2019-10-26 Jaarlijkse bijeenkomst
De jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Santpoort vindt plaats op zaterdag 23 november 2019 in de ontmoetingszaal van de Dorpskerk te Santpoort-Noord. Onderwerpen: het Groenstructuurplan door wethouder Dinjens en de feestelijke presentatie van De Zandpoort uitgave 2019. Kijk verder voor informatie en aanmelding.

2019-09-29 Nieuwsbrief
In de september nieuwsbrief een update van de ontwikkelingen van het project Blekersduin / Dekamarkt. Daarnaast informatie over de spoorwegovergang Van Dalenlaan en andere ruimtelijke ontwikkelingen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. U kunt u hier aanmelden voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief.

2019-01-18 Visie op Santpoort
Vanwege ons voornemen te fuseren hebben wij met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid een gezamenlijke visie op Santpoort opgesteld. De ideeën voor deze visie zijn dus afkomstig uit beide organisaties. Maar ook is gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand, een rapport van regiogemeenten en de provincie. Visie op Santpoort is voor de komende jaren een leidraad voor ons handelen. Kunt kunt de Visie hier lezen

Wij horen wij graag uw mening over deze visie. Zijn de prioriteiten juist gesteld? Zijn wij niets vergeten? U kunt uw mening hier geven. U helpt ons zeer met uw inzending.

2019-01-18 To-do lijstje voor 2019
Samen met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid hebben wij voor heel Santpoort een actielijstje opgesteld van zaken die dit jaar onze aandacht vragen. Het zijn lopende dossiers uit 2018 maar ook aandachtsgebieden die in 2019 waarschijnlijk gaan spelen. U leest meer in onze nieuwsbrief van januari 2019.

Lopende dossiers

Verhalen over Santpoort

De Stichting