“Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving”

Laatste nieuws

2018-11-17 DE ZANDPOORT 2018, VOL VERHALEN
Op zaterdag 17 november 2018 hield Annette Koster een boeiende presentatie over de strijd van  Santpoortse vrouwen voor het kiesrecht. Daarna kreeg wethouder Marianne Steijn de eerste Zandpoort 2018 uit handen van Niek van Zanten, voorzitter van Stichting Santpoort. De Zandpoort 2018 is te koop bij Bredero Boeken

U kunt hier een enkele korte verhalen lezen uit De Zandpoort 2018, de presentatie over het vrouwenkiesrecht bekijken en ook een fotoverslag van de bijeenkomst zien.

ONZE BIJDRAGE AAN HET RAADSAKKOORD 2018-2022
De gemeenteraad is nu bezig het Raadsakkoord 2018-2022 op te stellen. Wij missen in de Raadsakkoord nog vier hoogst belangrijke voornemens. De belangrijkste: geen woningbouw tussen de kernen! Lees meer…

2018-06-22 OPGRAVINGEN IN SANTPOORT -ZUID
Bij het uitgraven van de bak voor de parkeergarage van de Dekamarkt vindt archeologisch onderzoek plaats. Er resten gevonden (spoelbakken en vaartbegrenzingen) van de voormalige blekerij; ze dateren uit de 16e en 17e eeuw. Lees verder…

Lopende dossiers

Verhalen over Santpoort

De Stichting