“Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving”

Laatste nieuws

UITNODIGING PRESENTATIE DE ZANDPOORT 2018

op zaterdag 17 november 2018
in de zaal van ’t Brederode Huys.

Programma
15.30 – 16.00 uur ontvangst
16.00 – 17.00 uur presentatie “Een stem in de politiek. Santpoortse vrouwen strijden voor
kiesrecht” en uitreiking van De Zandpoort 2018
17.00 – 17.30 uur napraten met feestelijke borrel

Naast een verhaal over de strijd voor het vrouwenkiesrecht staat De Zandpoort vol verhalen over Santpoortse bedrijvigheid door de eeuwen heen. Maak kennis met de familie Pieterse en de Santpoortsche Radiocentrale. Of met Gerard Bleeker, tuinarchitect. Lees over de plek op tegenwoordig het adres Hoofdstraat 186. Al in de zeventiende eeuw was daar herberg De Groene Valk gevestigd. Ook is er het dramatische verhaal over de brand in de Dorpskerk in 1916. De kerk werd voortvarend weer opgebouwd. Maar dat ging niet zonder discussie. Als laatste leest u in het verhaal “Snelle Wieken” alles over de duivensport in Santpoort.

Donateurs kunnen na afloop van de presentatie de nieuwe Zandpoort direct meenemen.

U kunt zich hier aanmelden

ONZE BIJDRAGE AAN HET RAADSAKKOORD 2018-2022
De gemeenteraad is nu bezig het Raadsakkoord 2018-2022 op te stellen. Wij missen in de Raadsakkoord nog vier hoogst belangrijke voornemens. De belangrijkste: geen woningbouw tussen de kernen! Lees meer…

2018-06-22 OPGRAVINGEN IN SANTPOORT -ZUID
Bij het uitgraven van de bak voor de parkeergarage van de Dekamarkt vindt archeologisch onderzoek plaats. Er resten gevonden (spoelbakken en vaartbegrenzingen) van de voormalige blekerij; ze dateren uit de 16e en 17e eeuw. Lees verder…

Lopende dossiers

Verhalen over Santpoort

De Stichting