Legaten en giften

Legaten en nalatenschappen

Wilt u ook in de toekomst uw bijdrage blijven leveren aan het behoud en herstel van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en om Santpoort?

Benoem Stichting Santpoort dan in uw testament.

Stichting Santpoort heeft de culturele ANBI status.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Stichting Santpoort hoeft als ANBI geen erfbelasting te betalen. Uw gift komt volledig ten goede aan onze activiteiten. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen ook nog een extra giftenaftrek geldt.

Giften.

U mag uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Omdat Stichting Santpoort de status van een culturele ANBI heeft, geldt voor u een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. In de berekening van uw belastingteruggave maakt u een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor verder informatie zie de website van de Belastingdienst. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie verder de website van de Belastingdienst.

Het rsin nummer van Stichting Santpoort is 815655526.

Voor informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst of uw belastingadviseur.