Op de kaart

Omdat je misschien ook op een andere manier naar de Thuis in Santpoort artikeltjes wilt zoeken, hebben we ze ook voor je op de kaart gezet.

Bekijk de kaart

Villa Valckenhoef

In 1906 verrees in een nog leeg stuk duinlandschap, wit en majestueus, en ook een beetje eenzaam, villa Valckenhoef. Jonkheer Johan Lodewijk Mock, ritmeester der huzaren, kocht in 1905 het perceel grond van zijn vriend Jacob Theodoor Cremer, eigenaar van Duin en Kruidberg, waartoe het perceel tot dan toe behoorde. Uitvoerder was aannemer J.J. van […]

Lees verder…

Een arbeidershuis (?) aan Wüstelaan 32

Volgens het ‘groot woordenboek van de Nederlandse taal’ (Van Dale, 2005) bestaat het woord ‘arbeidershuis’ niet, wél ‘arbeidershuisje’. Dat levert een probleem op voor de villa aan de Wüstelaan 32, die in 1879 gebouwd is in opdracht van W.F. Veldhoven, arbeider te Velsen. Deze vrijstaande villa, die staat op een ruim bemeten kavel, is te […]

Lees verder…

Het Zwitserse Huis

Aan het eind van de Hoofdstraat staat op nummer 252 een opvallend grote villa, niet ver van een ander groot huis, Schoonoord (nummer 268). Het huis is in 1860 gebouwd in opdracht van de dames Heshuysen; zij behoorden tot een vooraanstaande Haarlems/Amsterdamse koopmansfamilie. Een lid van dezelfde familie woonde sinds 1826 in huize Schoonoord. Bij […]

Lees verder…

De groene scheg

Met station Santpoort-Noord in de rug, en daarachter het open weidelandschap, wordt onze aandacht getrokken door een grootse groenstrook. Dit groengebied stuurt onze blik naar de zichtas die ons vanaf het station via de Valckenhoeflaan naar de kern van  Santpoort-Noord leidt. Dit stukje open landschap draagt de naam ‘de groene scheg’ (groene driehoek). Deze zorgt […]

Lees verder…

Tante Pos in Santpoort-Zuid: Vinkenbaan 10-12

Het Dagblad van Zuid Holland en ’s Gravenhage meldde op zes september 1911 dat de Heren Oudshoorn en Slingerland te Velzeroord de laagste inschrijving hadden gedaan voor de bouw van een postkantoor met directeurswoning aan de Vinkenbaan te Santpoort. De opdracht tot bouw kwam van het in Den Haag gevestigde ‘Hoofdbestuur der Post en Telegraphie’. […]

Lees verder…

De doodgraverswoning op begraafplaats ‘De Biezen’

Dichtbij de ingang van begraafplaats ‘De Biezen’ aan de Kweekerslaan in Santpoort-Noord staat het ‘doodgravershuis’. Bij de opening van de begraafplaats in 1874 was het huis er nog niet. Toen de gemeente Velsen een stuk bos- en teelland kocht om er een nieuwe begraafplaats op aan te leggen, stond op dit perceel een boerderij. De […]

Lees verder…

Huize Kennemergaarde

Het zal je maar gebeuren: als huwelijksgeschenk van je ouders een grote villa aangeboden krijgen. Dat geluk viel Herbert Cremer, oudste zoon van Jacob Theodoor Cremer en zijn vrouw Hermine Hogan ten deel. Vader Cremer, eigenaar van landgoed Duin en Kruidberg, zette in 1911 de architecten Van Nieukerken achter de tekentafel om een huis voor […]

Lees verder…

Duinweg of Duivelslaan 35

Huizen aan de Duinweg of Duivelslaan in Santpoort-Zuid dateren in hoofdzaak van het eerste decennium van de vorige eeuw. Enkele grote villa’s aan de noordzijde moesten in de jaren 70 plaats maken voor nieuwbouw. Van de huizen die bleven is nummer 35 een markant voorbeeld. Voorbeeld van hoe men bouwde vóórdat bouwwerken vooral functioneel moesten […]

Lees verder…

Een hek als rijksmonument

Langs de oostzijde van de Wüstelaan is een hek, honderden meters lang. Het smeedijzeren hek vormt de begrenzing van de oude buitenplaats Spaarnberg. Het is waarschijnlijk rond 1835 geplaatst bij de aanleg van het door J.D. Zocher ontworpen park bij het landgoed. Het is bijna overal in goede staat, hoewel de extreme stormen van tegenwoordig, […]

Lees verder…

Shamrock, een verscholen villa

Aan de Middenduinerweg met prachtig uitzicht op ‘de groene long’ van Santpoort ligt een fraai onderkomen, dat de naam Shamrock draagt.Villa Shamrock, gebouwd in 1903, is omgeven door een grote, van oorsprong geometrisch aangelegde, tuin met stal en vertegenwoordigt de laatste fase van de Nederlandse landhuisbouw die geïnspireerd is op de Engelse, in schilderachtige stijl […]

Lees verder…

De slotgracht en de walvis

Hoe romantisch de slotgracht er nu ook bij ligt, hij werd niet aangelegd voor de sier. Het was een veiligheidsvoorziening. Die was hard nodig, want de kastelen hier functioneerden als bunkers avant la lettre voor de graven van Holland, dietoentertijd uit waren op de onderwerping van West-Friesland. Het Huis teVelsen (12 e eeuw), een kasteel […]

Lees verder…

Sant-vliet, een monumentale villa aan de Wüstelaan nr. 90

In 1897 verhuisde de arts Jan Lambertus Winkler Prins naar Santpoort. Waarschijnlijk koos hij voor deze omgeving omdat die als gezond bekend stond. Hij worstelde met zijn gezondheid en was een half jaar uit de running geweest. Hij liet een villa bouwen aan de rand van het dorp. De villa kreeg de naam Sant-vliet, waarin […]

Lees verder…

Huize Dina

Als de stenen van Huize Dina aan de Duinlustparkweg konden spreken…. Op 16 januari 1930 vindt de opening plaats van een tehuis van de Vereeniging tot Bescherming van Joodsche Meisjes, dat huisvesting zal gaan bieden aan zo’n 14 tot 15 meisjes, die door armoede, sociale problemen of de dood van een ouder niet meer thuis […]

Lees verder…

Het Luikje, Middenduinerweg 82

Er zijn in Santpoort een heleboel huizen met luiken, maar er is er maar één dat Het Luikje heet. Dat is niet verwonderlijk, want de luiken van dit huisje vallen wel érg in het oog. Doordat zij een relatief groot deel van de witgepleisterde gevel bedekken en door de kleuren waarin ze geschilderd  zijn. In […]

Lees verder…

Van pachtboerderij naar horeca

Op de Duin en Kruidbergerweg is het met mooi weer een drukte van belang in de brasserie ‘Hoeve Duin en Kruidberg’, schuin tegenover de ingang van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De vele bezoekers weten waarschijnlijk niet dat de hoeve een oude pachtboerderij is van de buitenplaats Duin en Kruidberg. Naast de voordeur van het woonhuis […]

Lees verder…

Een mysterieuze bank

Aan de Wüstelaan vlakbij het chalet-restaurant Boschbeek staat een bank, die deels opgaat in het grote groen van het Burg. Rijkenspark, waardoor hij haast onopvallend wordt. Maar dat is hij niet. Het houten zitgedeelte rust op vier kleine pijlers van gemetselde bakstenen en wordt a.h.w. op sierlijke wijze omarmd door een dito kraag, die als […]

Lees verder…

Het vlinderhuis

Zijn naam heeft het huis te danken aan de vlindervorm van het (oorspronkelijke) ontwerp. Het bijzondere huis is te vinden aan de Vinkenbaan 22 in Santpoort-Zuid. Als je over die Vinkenbaan loopt is het eerste dat opvalt dat het vlinderhuis laag ligt, bijna in een soort kom. En, vergeleken bij de omliggende huizen, ver naar […]

Lees verder…

Een prachtig pad tussen Haarlem en Santpoort

Fietsend of wandelend uit druk Haarlem daalt er een weldadige rust op je neer als je het fiets- en voetpad langs de Jan Gijzenvaart op gaat. Rechts weilanden met koeien en ganzen, in het water eenden en links volkstuintjes. In de verte de contouren van Santpoort-Zuid.  Dit pad heet het Schoterkerkpad, een naam met een […]

Lees verder…

Een schoon oord

Aan de Hoofdstraat 268, hoek Johan van Beemlaan, staat de fraaie villa `Schoonoord` op de gronden van de vroegere blekerij Zorgvrij. En inderdaad: het is een schoon oord met een weids uitzicht, nu helaas overschaduwd door allerlei wegen en hoge gebouwen. Huize Schoonoord heeft niet altijd zo geheten.  In 1791 koopt Hendrik Lits uit Amsterdam […]

Lees verder…

Als een gestrand schip

Het is een imposant bouwwerk, het appartementencomplex (uit 1993) op de voormalige buitenplaats Spaarnberg aan de oostzijde van de Wüstelaan. Het lijkt een beetje op een schip dat dan gestrand zou zijn op het binnenduin van het huidige Rijkenspark. De bijnaam ‘schip’ is niet verwonderlijk omdat het bouwwerk een associatie oproept met een volumineus cruiseschip. […]

Lees verder…

Een huis met historie

De woning aan het begin van de Duinweg of Duivelslaan is gebouwd in 1903. Santpoort Station, zoals Santpoort-Zuid destijds genoemd werd, kreeg hiermee een echt hulppostkantoor met wachtlokaal. In hetzelfde pand aan de Duinweg nr. 2 kwam ook een woonhuis voor de postmeester. Vóór die tijd was er een hulppostkantoor gevestigd in een groentezaak aan […]

Lees verder…

Spaarnheuvel

Op een oude duintop, vroeger een droogberg van blekerij Leck en de Bergen, ligt, omringd door hoge bomen, een statig landhuis, dat in 1906 is gebouwd. Het draagt de naam Spaarnheuvel. De grond waar het huis op staat, maakte in het verleden deel uit van de buitenplaats Spaarnberg, dat er tegenover ligt. De villa is […]

Lees verder…

Het spuithuisje

Het is niet alleen de naam die nieuwsgierig maakt, maar ook de charme van het vrijstaande éénlagige bouwwerkje op de hoek van de Vlugthovenstraat en de Kerkweg. Het is ondankszijn dubbele inrijdeuren duidelijk niet zomaar een garage. Zie de versiering met hetdecoratieve houtsnijwerk in de geveltoppen, het roosvenstertje aan de kant van de Kerkweg,de neggeblokken […]

Lees verder…

Vier villa’s en één stijl

Aan het einde van de Wüstelaan staan vier in dezelfde stijl gebouwde villa’s. Zij zijn onderdeel van de eerste planmatige uitbreiding in Santpoort-Noord tussen 1905 en 1911. Het ging hierbij om een klein project dat de gemeente Velsen aan drie particulieren had uitbesteed. Een van de ‘concessiehouders’ liet een architect niet alleen twee huizenblokken in […]

Lees verder…

De Dorpskerk

Net als overal zijn er ook in Santpoort door de eeuwen heen een hoopgebedsplaatsen, kerkjes en kapellen geweest. Maar er was en is maar ééndorpskerk, een kerk die met haar naam een centrale plaats in Santpoortopeist.De dorpskerk was qua omvang dan ook de eerste ‘echte’ kerk in Sant-poort. Nederlands Hervormd, inmiddels PKN. Heden ten dage […]

Lees verder…

De Bewaarschool

Het gebouw aan de Wüstelaan 77-79 staat bij velen bekend als de Bewaarschool van mevrouw Wüste. En dat klopt. In 1885 had mevrouw Wüste-von Gotsch in ‘het Chalet’, het huidige restaurant Bosbeek, een bewaarschool – we zouden nu zeggen: kleuterschool – opgericht voor kinderen van drie tot zeven jaar. Het Chalet stond op haar landgoed […]

Lees verder…

De groene long

Er zijn een hoop groene longen in Nederland. Wat de groene long van Santpoort bijzonder maakt is dat deze ook een hart is. Groene long spreekt voor zich: een stukje groen in een bebouwde omgeving dat zorgt voor zuurstof en natuurbeleving. Dat je die van Santpoort ook nog een hart kunt noemen komt doordat in […]

Lees verder…

Een gat in de Hoofdstraat

Denkt u, zoals gewoonlijk in deze rubriek, een mooi historisch gebouw te zien, krijgt u een blik op het begin van de Terrasweg. Op de plek van het huidige adres Hoofdstraat 186 en de ruimte ernaast, die nu dus toegang tot de Terrasweg biedt, stond in de zeventiende eeuw etablissement De Groene Valk, een herberg […]

Lees verder…

Een oude boerderij in Santpoort-Zuid

Aan het begin van de Bloemendaalsestraatweg staat boerderij Sinneveld. Al in de zestiende eeuw wordt de  boerderij als hofstede vermeld. De naam ‘Sinneveld’ komt van de zeventiende-eeuwse eigenaar Jan Frans Sinneveld. Misschien kwam hij uit Sinneveld in Vlaanderen. In 1621 kocht hij een huisje met erf dat ‘in de Leck’ stond. Met de Leck werd […]

Lees verder…

Een koetshuis aan de wandel

Dit van oorsprong witgepleisterde gebouw aan de Wüstelaan was vroeger een koetshuis, dat deel uitmaakte van het eertijds veel grotere landgoed Spaarnberg, in bezit van Adriaan van de Hoop, een gefortuneerd bankier. Hij was paardenliefhebber. Een stal annex koetshuis bezat hij in eerste instantie nog niet. In 1829 kocht hij in Haarlem een fraai grachtenpand […]

Lees verder…

Hofstede De Kruidberg ( Duin en Kruidbergerweg 43)

De hofstede omvat een aantal bedrijfsgebouwen met bijbehorende paardentrailers, dekzeilen met strobalen daaronder, aanhangwagens en één gebouw dat cultuurhistorisch belangrijk is. Dat is het woonhuis met een daaraan aangebouwde stal. De geschiedenis ervan is ronduit interessant. Er stond al een boerderij toen de steenrijke Balthasar Coymans daar 350 jaar geleden (tussen 1644 en 1677) een […]

Lees verder…

De Syrinx, een Rietveldhuis in Santpoort

Wie op de Harddraverslaan in Santpoort-Zuid wandelt, zal er wellicht achteloos voorbijlopen…  Het huis op nr. 60 valt niet erg op. Maar als je weet dat dit huis ontworpen is door een van de belangrijkste Nederlandse architecten, Gerrit Rietveld (1888 – 1964), blijf je toch even stil staan om te ontdekken wat het bijzondere van […]

Lees verder…

Laatste restant van een blekerij

Het lijkt wel of het kleine gebouw op de foto met grote zijwaartse kracht tegen het trottoir wordt aangedrukt, zo strak staat het aan de openbare weg. Het betreft het pand Hoofdstraat 270, hoek Johan van Beemlaan. Het blijkt een oude blekersschuur uit 1734 te zijn, die behoord heeft tot de van oorsprong 16de eeuwse […]

Lees verder…

Een zeventiende-eeuws dubbelhuis

Op het eerste gezicht lijken het twéé huisjes aan de Bloemendaalsestraatweg nr.80. Maar schijn bedriegt, want al sinds het einde van de achttiende eeuw zijn de huisjes samengevoegd tot één ‘dubbelhuis’. Het huis ligt naar achteren; het was gelegen aan wat vermoedelijk een overslagplaats geweest is van de Jan Gijzenvaart, die voor langs het huis […]

Lees verder…

Het huis van een Santpoortse uitgever

In 1902 liet de Santpoortse tuinder en verzekeringsagent Dirk Peereboom Middenduinerweg 2 bouwen (oorspronkelijk Brederoodscheweg 1). Zijn zoon, Klaas Peereboom, drie jaar oud, legde de eerste steen in 1903. Na vier keer van eigenaar verwisseld te zijn, kwam het pand in 1920 in handen van  C.A. Mees,  die hier een uitgeverij oprichtte. Deze uitgeverij gaf […]

Lees verder…

Het huis van de dokter

Een huis van aanzien aan de Hoofdstraat (187) in Santpoort-Noord. Het imponeert omdat het groter is dan de andere huizen in dit stuk straat, maar ook vanwege  het strenge karakter ervan. Dat ontleent het aan de grote hoge daklijst, aan het aan de voorzijde oprijzende schilddak met dakvenster en aan de sobere indeling van de […]

Lees verder…

Een beeldschone beek

Wat een idyllisch beeld te zien hoe de Bosbeek haar weg zoekt door het Burg. Rijkenspark, op weg naar de Delft. Deze beek heette vroeger De Greppel (gegraven waterloop) en is een aftakking van de Brederodebeek die ten zuiden van kasteel Brederode ontspringt en waarvan de slotgracht deel van uitmaakt. Deze beek stroomt eveneens richting […]

Lees verder…

Het Wijkgebouw

Vlakbij station Santpoort Zuid staat een wit, vrijstaand huis. Het adres is Wüstelaan 3. Ooit bestond ook Wüstelaan 1, de woning van de spoorwegwachter, maar dat huis is in 1959 afgebroken toen de loop van de Wüstelaan werd aangepast. De gevelsteen met de naam ‘WIJKGEBOUW’ herinnert ons aan de oorspronkelijke bestemming van het huis: een […]

Lees verder…

Zadelmakerij, Kerkweg nr. 1

Dirk Peereboom, eigenaar van Middenduinerweg 2 en 4, heeft vermoedelijk in 1892 of anders rond 1900 het pand laten bouwen van de stenen die hij overhield na de bouw van nr. 4. Hij heeft de gevel laten pleisteren omdat de stenen verschillende maten en kleuren hadden. Na 1920 hebben hij en zijn vrouw hun winkel in […]

Lees verder…

De Toorts

Interessante laan, die Duinweg of Duivelslaan, niet in het minst vanwege dat kleine gebouwtje op nummer 32. Het is niet gemakkelijk te zien, verscholen als het ligt achter een volumineuze laurierhaag. Het gebouwtje van rond 1925 is ontworpen door de Amsterdamse architect J.H. Mulder jr. en omvat één bouwlaag met een ook nu nog rietgedekt […]

Lees verder…

Een baken in Santpoort

Vroeger gingen rooms-katholieke Santpoorters ter kerke in Driehuis of in Schoten. Maar Santpoort breidt zich langzamerhand als forenzendorp uit. Men krijgt behoefte aan een eigen kerk. En die komt er. Kersverse pastoor A. Goossens krijgt de benodigde gelden bijeen om bouwgrond “De hoge berg” aan de Frans Netscherlaan aan te kopen.In 1932 wordt in een […]

Lees verder…

De speeltuin van Santpoort

In augustus 2021 bestaat de Stichting Speeltuin Santpoort 75 jaar. In 1946 wilde de pastor van de Naaldkerk dat katholieke kinderen een eigen speeltuin kregen en niet speelden met onkerkelijken, dat was niet goed voor hun karakterontwikkeling. Men vond in dat jaar een geschikt terrein: het “Terraschbosch” bij de Naaldkerk. Toen het kerkbestuur in 1955 […]

Lees verder…

De Pastorie

De voormalige pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk Dorpskerk (nu de Protestantse gemeente Santpoort en Velserbroek) in Santpoort-Noord staat niet, zoals je misschien zou verwachten, aan de Pastorieweg, maar aan de Burgemeester Enschedelaan (nr. 36 hoek Pastorieweg). De kerk was in 1916 afgebrand en omdat ook de pastorie aan de Hoofdstraat (nr. 195) in slechte […]

Lees verder…

De Jan Gijzenvaart

De Haarlemse burgemeester Johan Gijssen van Blanckevoort kreeg in 1537 toestemming “een vaert te moogen maeken” vanaf de duinen door de heerlijkheid Brederode tot aan de Delft en verder over Jan Gijssens eigen land tot het Spaarne. De vaart werd gebruikt voor het vervoer van duinzand, vandaar de oude naam Jan Gijsenzandvaart. Het zand uit […]

Lees verder…

Draven in Santpoort

Tijdens de traditionele Santpoortse Feestweek wordt een deel van de Hoofdstraat altijd door de harddraverijvereniging omgetoverd tot renbaan. Het is dan een drukte van belang, er wordt ingezet op potentiële winnaars die snuivend staan te trappelen tot het startschot klinkt. Kortom: de Hoofdstraat is die dag dan even de harddraversbaan van ons allemaal. Maar wist […]

Lees verder…

Een krokodil in Santpoort

Als u op een zonnige dag gezellig op het terras van Huize Duin en Kruidberg neerstrijkt, vergeet dan niet eens naar de zijgevel van het grote huis te lopen, dat uitkijkt op de ingang. Daar zit een venster. omlijst door zandstenen ornamenten. Rechts: een locomotief met daarvoor een krokodil, omringd door tabaksplanten. Wie komt daar […]

Lees verder…

Een heel oude weg

Enkele maanden terug ging het in deze rubriek over ‘Een heel oude straat’, de Vlugthovenstraat. Nu over de weg die een vervolg daarop is. De Vlugthovenstraat splitst zich bij het zogeheten brandspuithuisje in Kerkweg en Middenduinerweg. Als je de laatste volgt kom je langs fraaie huizen, langs een kerk (de Naaldkerk), langs een park (het […]

Lees verder…

Herdenkingsmonument

Het monument ter herinnering aan de gevallenen tegenover NS-station Santpoort-Zuid is ontworpen door de architect H.W. van Kempen en onthuld op 4 mei 1946. Omdat hetin slechte staat verkeerde, heeft de Stichting Santpoort in 2015 de gemeente Velsen gevraagd het monument in zijn oude luister te herstellen. Om dit verzoek kracht bij te zetten is […]

Lees verder…

Een prachtig gelegen huis

Tussen restaurant Boschbeek en de Bosbeekschool in Santpoort-Noord staat ook nog het Huis ‘Boschbeek’. Het is gelegen aan de Wüstelaan op de hoek met de Velserhooftlaan. Het is omstreeks 1838 gebouwd op één van de droogbergen van de voormalige blekerij ‘Zorgvrij’. In 1836 had Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin een deel van de gronden […]

Lees verder…

In Hollandse stijl

Sinds 1913 staan aan de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid drie aaneengesloten woningen, nr. 74 t/m 78, achter identiek hekwerk. Ze liggen op de terugliggende 17e eeuwse rooilijn, die hoorde bij de overslagplaats aan de voormalige Jan Gijzenvaart. De woningen zijn een goed voorbeeld van de in de 19eeeuw zeer populaire Hollandse neorenaissancestijl. Gebouwen in deze “Hollandse […]

Lees verder…