Wie maakt het dorp Santpoort (nog) mooier?

De donateurs van Stichting Santpoort geven donaties waarmee we verschillende zaken kunnen verwezenlijken. Zo geven we het tijdschrift De Zandpoort eens per jaar uit, is de Brederoderoute ontwikkeld door de Stichting en hebben we het boekje Thuis in Santpoort uitgegeven. De stichting heeft in het verleden ook eenmalige bijdragen geleverd voor bijvoorbeeld restauratiewerkzaamheden of om de muziektent te helpen realiseren of de struikelstenen in de Duinlustparkweg. Er is financiële ruimte om meer te doen. We zouden als Stichting zichtbaarder en actiever willen zijn door geld van de stichting te besteden in lijn met onze visie en doelstellingen.Stichting Santpoort heeft daarom vanaf 2024 geld beschikbaar gemaakt voor een Stimuleringsreserve. De donateurs en het bestuur kunnen ideeën indienen om het dorp Santpoort mooier te maken of mooi te houden. Deze ideeën kunnen gedurende het jaar worden ingediend via info@stichtingsantpoort.nl. Het meest kansrijk zijn ideeën waarbij al een eerste aanzet is gedaan, maar waarvoor nog net wat extra financiële middelen ontbreken. Het bestuur zal uiteindelijk beslissen aan welke projecten wij elk jaar een bijdrage willen geven. Dit zal kenbaar worden gemaakt via onze website en nieuwsbrief.