2019-01
Deze maand eindelijk gesprek over het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte, d.w.z. de inrichting van het openbaar gebied.

2017-11
In november 2017 gaf de gemeente aan te verwachten eind 2017 het Definitief Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gereed te hebben en de bespreking daarvan met Dreefbeheer te hebben afgerond. Daarna (in 2018) kan volgens hen bespreking met ons en de Woongemeenschap Santpoort Zuid plaats vinden. We houden u op de hoogte.

2017-09
Medio september heeft de Dreef Beheer een Nieuwsbrief Omwonenden Blekersduin september verspreid over de inrichting van het bouwterrein. Geen dag te vroeg. Want veel Santpoorters zijn overvalllen door de plotselinge afsluiting van het bouwterrein en vooral door het nieuwe parkeerterrein op het Oranjeveld. Wij hebben bij de gemeente en Dreefbeheer herhaalde aangedrongen op tijdig overleg met de omwonenden als de Brederode Daltonschool en Santpoorts Belang. Helaas heeft het hieraan ontbroken. Ook missen wij de aansturing van de bouwers door de gemeente.

2017-08
De gemeente heeft besloten de vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14 grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gebieden. Het besluit lag vanaf 18 april gedurende 6 weken ter inzage.

Er zijn twee bezwaren ingediend die de vergunning nog niet onherroepelijk maken. De aannemer ‘de Nijs’ gaat echter verder met de opdracht van de voorovereenkomst, dit houdt in het verleggen van de nutsleidingen, het slopen van de kassen, het kappen van de bomen en het afzetten van het gebied. Dreefbeheer verwacht begin volgend jaar met de bouw te starten.

Na de besluitvorming in november door de Gemeenteraad heeft een gesprek plaats gevonden tussen Dreefbeheer, de afdeling Stedenbouw van de gemeente en Woongemeenschap Santpoort-Zuid en Stichting Santpoort. Onderwerp van gesprek was de inrichting van de openbare ruimte. Dit gesprek heeft in april een vervolg gekregen. Helaas is daarna op de besproken punten weinig voortgang geboekt. Wel is na veel aandringen onlangs contact opgenomen met omwonenden.