Zienswijze Blekersduin

Hierbij de gezamenlijke brief van Stichting Santpoort en de Woongemeenschap S-Z. De brief is op 21 augustus gestuurd aan het College van B&W van Velsen, met kopie aan alle gemeenteraadsleden.