Wüstelaan (gedeelte Santpoort Zuid)

De Wüstelaan bij de spoorwegovergang in Santpoort Zuid is aan de beurt voor onderhoud en herinrichting. Ook heeft de gemeente plannen gemaakt om enkele verkeersdrempels extra te plaatsen op de Wüstelaan en Wijnoldy Daniëlslaan om de verkeersdruk iets te temperen. Bij de plan- en besluitvorming is de Stichting Santpoort ook betrokken. De stichting kan zich vinden in de plannen om extra verkeersdrempels te plaatsen, omdat ook wij vinden dat er soms wel erg hard wordt gereden door automobilisten die alleen maar een snelle doorgangsroute zoeken tussen Santpoort Noord en Santpoort Zuid. Dat doet de historische en landschappelijke waarde van de weg geen goed, en kan voor voetgangers en fietsers tot gevaarlijke situaties leiden.

 Voor de herinrichting bij de spoorwegovergang hebben wij onze inbreng gericht op:

  1. Behoud van het authentieke karakter van de Wüstelaan. Concreet hebben we erop aangedrongen te kiezen voor straatklinkers die passen bij de bestrating zoals die verderop in de Wüstelaan ook is en voor straatlantaarns die bij het historische karakter van de laan passen.
  2. Veiligheid voor voetgangers en fietsers, bescherming tegen overlast door vrachtverkeer.
  3. Aandacht voor de zorgen van bewoners voor toename van trilling door vrachtverkeer met nadelige gevolgen voor de fundamenten en gevels van hun huizen.

Er is een digitale informatiebijeenkomst geweest voor bewoners waar die de gelegenheid hebben gekregen hun zorgen en opvattingen over de herinrichting te uiten.

De tekeningen van het definitieve ontwerp zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl/spoorwegovergangwustelaan

Foto NH Archief – Piet Korpershoek