Inhoud Nieuwsbrieven 2013, 2012

Inhoud Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 4, oktober 2013
Presentatie De Zandpoort 2013 op 26 oktober
Monumentenbeleid                  - Ruïne van Brederode
Excursie naar Kennemergaarde op 2 november.
Ruimtelijke ontwikkelingen        - Nieuwbouw Bosbeekschool v.a. 2011l
Mededelingen van het Bestuur     - Website
-                 - Raadpleging voorgaande Nieuwsbrieven
 
Nieuwsbrief 3, september 2013
Presentatie van “De Zandpoort”  2013 op 26 oktober as.
Mededelingen van het Bestuur     - Kort verslag jaarmarkt
-                  - Betalingsherinnering donaties 2013
Monumentenbeleid                   - Ruïne van Brederode
Ruimtelijke ontwikkelingen        - HOV Santpoort-Noord
-                 - Bosbeekschool
-                 - Dekamarkt en het voormalige  NOVA-terrein in Santpoort-Zuid
-                 - Velserend
-                 - Het Terras
Landschap en groen                 - Kapvergunningenbeleid
 
Nieuwsbrief 2, april 2013
Lezingen en excursies
Financieel Jaarverslag 2012 en donaties
Monumenten                         - Te wapen voor Brederode
Bestemmingsplannen                - De Biezen
-                 - Startdocument Santpoort-Zuid
Ruimtelijke ontwikkelingen         - HOV Santpoort-Noord
-                 - Bosbeekschool
Landschap en groen                 - Kapvergunningenbeleid
-                 - Stinsenplantenproject 2012
 
Nieuwsbrief 1, januari 2013
Jaaruitgave “De Zandpoort”
De Bosbeekschool 
Dorpshuis het Terras met seniorenwoningen
Ruïne van Brederode
Initiatiefgroep Te wapen voor Brederode
Nieuw kapvergunningenbeleid
Bijeenkomst HOV Santpoort-Noord deelproject 1 op 15 januari as.
Yad Vashem
Aandacht voor:
Verzoek om e-mailadressen

Nieuwsbrief 2, juli 2012
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Lezingen en excursies 2012
- Ruïne van Brederode
- Stinzenplanten in Santpoort
- Jaarmarkt feestweek Santpoort-Noord vrijdag 3 augustus
- Bestemmingsplan De Leck en de Bergen - HOV
- Bosbeekschool - Het Terras - Roos en Beeklaan
- E-mail adressen

Nieuwsbrief 1, mrt 2012 
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Bestuurszaken
- Financieel jaarverslag
- Kaarslichtlezingen en excursies in het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen
- Speciaal project Stinzenplanten
- “De Zandpoort” 2012
- Ruimtelijke ontwikkelingen a) HOV b) Bosbeekschool c) 7ova Blekersduin en Velserend d) Leck en de Bergen
- Kapvergunningenbeleid
- Oproep doorgeven e-mail adressen
- Donaties 2012
Lijst, Nieuwsbrief

Similar Works