Enquête NOVA/Blekersduin Santpoort-Zuid (10-03-2015)

Graag willen we de inwoners van Santpoort-Zuid vragen naar hun mening over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de realisatie van:

  • Een nieuwe supermarkt (1800 m2, plus 200 m2 magazijn, plus 100 m2 algemene ruimte) op de locatie van het tuincentrum. Op de nieuwe supermarkt zijn 9 appartementen gepland, en eronder een ondergrondse parkeergarage voor 76 auto’s.
  • Op de locatie van de huidige supermarkt een appartementengebouw met 22 woningen, verdeeld over 3 en 4 woonlagen, met een deels terugliggende bovenste verdieping.
  • 12 woningen (twee-onder-een-kap) plus twee vrijstaande woningen op het braakliggende Novaterrein.
  • Ca. 30 woningen met zorgvoorzieningen aan de zuidkant van het Nova-terrein, grenzend aan de Mellonahof. Deze woningen zijn voorzien, maar de plannen hiervoor zijn nog niet concreet en zijn ook nog niet opgenomen in de vergunningsaanvraag.

>>> tekeningen/artists impressions (PDF’s)

 

Op www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl en www.stichtingsantpoort.nl treft u bovenstaande plannen aan. Op 3 maart hebben we een informatieavond georganiseerd in ‘t Brederode Huys, waar ca. 160 mensen aanwezig waren, inclusief de verantwoordelijke wethouders, de projectontwikkelaar, de architect, en diverse mensen van de gemeente Velsen.

Uiterlijk 10 maart wordt er huis-aan-huis in Santpoort-Zuid een vragenlijst bezorgd. We vragen u vriendelijk de plannen te bekijken en de vragenlijst in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om te begrijpen hoe de inwoners van Santpoort-Zuid denken over deze plannen. De resultaten van de vragenlijst zullen dienen als basis voor de reactie van de Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid aan de gemeente Velsen op de aangevraagde vergunning voor dit project.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld! Het beantwoorden van de vragen kost slechts ca. 10 minuten. Hierbij gaat het om de grote lijnen, over details wordt pas later beslist. Het invullen is eenvoudig, bij voorkeur online, dat scheelt ons veel tijd en moeite. U kunt de vragenlijst vinden op https://vragenlijst.SL2.nl/blekersduin . Uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord treft u aan op de vragenlijst die huis-aan-huis bezorgd wordt.

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. U kunt uw antwoorden tijdens het onderzoek altijd inzien en bijwerken.

Het is ook mogelijk de papieren vragenlijst te sturen aan Tema, Antwoordnummer 382, 2130 VB, Hoofddorp (geen postzegel nodig), of deze te bezorgen bij de Woongemeenschap Santpoort-Zuid, p/a Wijnoldy Daniëlslaan 33, 2082 HB, Santpoort-Zuid.

Het verwerken van de antwoorden zal uitgevoerd worden door onderzoeksbureau Tema BV uit Hoofddorp. Vanzelfsprekend is uw deelname anoniem. De uiterste datum waarop uw reactie nog verwerkt kan worden is 31 maart.

Met vriendelijke groet, en hartelijk dank,

Hans Reus Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Lieke Baron-Verhulst Stichting Santpoort