VERDUIDELIJKING Nieuwe Structuurvisie Velsen 2015 – 2025 ter inzage

Op veler verzoek hierbij een verduidelijking van de informatie met betrekking tot het inkijken van de  nieuwe Structuurvisie gemeente Velsen:

Waar in te zien

1.    Op de website van de gemeente kunt u het vinden via de volgende rechtstreekse link:
http://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/structuurvisie-2015.htm – Structuurvisie – rapport

De informatie met betrekking tot de “groene scheg” is te vinden  onder Paragraaf 5.2. Wonen

  • Op pagina 52 is op de kaart de groene scheg als bouwlocatie aangegeven.
  • Op pagina 53 bij Gewenste ontwikkelingen: De groene scheg wordt hier niet als voorbeeld genoemd, maar is wel opgenomen als een van de locaties, waar in de toekomst woningbouw mogelijk wordt gemaakt.

2.    In de Hofgeest van 29 oktober j.l. kunt u het vinden onder de vermelding:
Ontwerp Structuurvisie 2025

3.    Het plan is ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis en in de centrale bibliotheek in IJmuiden tijdens de openingsuren.

Wat onder meer opvalt is het opnieuw aanwijzen van de zg. “groene scheg” in Santpoort-Noord als mogelijke locatie voor al of niet gestapelde woningbouw.
N.B. De groene scheg ligt aan de Valckenhoeflaan in Santpoort-Noord tegenover de speeltuin, het gebied met de Schipbroekenbeek, vijver, skatebaan en openbaar speelterrein.

Hoe te reageren

Een officiële reactie op de geschetste mogelijke ontwikkelingen in deze visie kunt u uitsluitend bij de gemeente Velsen indienen.  Uiterlijk 3 december a.s. stuurt u uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders o.v.v. “inspraak structuurvisie Velsen”:
Per brief:            Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of per email:     structuurvisie@velsen.nl;
Of telefonisch:  Dhr. Kloosterman/Dhr. Warmerdam: 0255-567200

Wij zouden het op prijs stellen als u ons (alleen extra ter informatie) een kopie van uw zienswijze toestuurt via www.stichtingsantpoort.nl  of  stichtingsantpoort@gmail.nl

Met vriendelijke groet
E. Baron- Verhulst, N. van Zanten, P. Vogel-Massee, M. de Groot