Stinzenplanten

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

Stinsenplantenproject 2012 Eind vorig jaar heeft een groep vrijwilligers van de Stichting Santpoort in het kader van Jaar van de Historische Buitenplaatsen ongeveer 5000 bolletjes van stinsenplanten aangeplant op Spaarn-berg en in het Burgemeester Rijkenspark, delen van de ooit beroemde buitenplaats Spaarnberg. Door het koude winterweer zijn ze helaas nog niet uitgekomen. We hadden u graag een foto toegestuurd, maar deze houdt u van ons tegoed.

——————————————————————————–

Stinsenplanten  in Santpoort

(Zie afbeeldingen en verzoek onderaan! )

Stinsenplanten zijn planten die oorspronkelijk niet inheems waren, maar vanwege hun bijzondere eigenschappen in het verleden zijn aangeplant bij buitenplaatsen, boerenhoeven, in pastorie- of kloostertuinen, rond stadswallen en dergelijke. Het zijn planten, die zich kunnen handhaven en vermeerderen in een parklandschap en van daaruit verwilderen.   Het zijn in de regel voorjaarsbloeiers met een opvallende verschijningsvorm. Ook wel verf- of artsenijplanten.

Stinsenplanten komen ook in onze regio voor. De grote landgoederen en buitenplaatsen, die hun natuurlijke habitat zijn, zijn hier weliswaar grotendeels verdwenen of anders in gebruik. Veel wat vroeger groen was is nu bebouwd.  Maar wat zich hier thuis voelde is gebleven, voor zover de groeiplek niet geasfalteerd of bebouwd is.

Neem bijvoorbeeld “de groene long” e.o. in Santpoort-Noord,  die deel uitmaakte van het buiten Vlugthoven, Spaarnberg en het Burg. Rijkenspark, Kennemergaarde en de diverse houtwallen en bermen in -Noord en -Zuid. Daar bloeit nog altijd onder de bomen de voorjaarshelmbloemen, corydalis solida, in lilapaarse wolken. Er staan sneeuwklokjes en bosanemonen. En in het gras bloeien nog elk jaar de boerencrocussen. Vermoedelijk zijn er nog meer van deze plekken in ons dorp, plekken die ongemoeid zijn gebleven en waar de stinsenplanten een herinnering vormen aan de tijd van de buitenplaatsen. Ook in particuliere tuinen zijn vaak nog deze voorjaarsbloeiers te vinden.

Hieronder vindt u foto’s en namen van planten in deze regio, die tot de stinsenplanten gerekend worden.

Niet alleen wat uit andere werelddelen hierheen is gehaald maar ook planten, die uit Zuid Europa hierheen zijn gekomen kunnen tot de stinsenplanten worden gerekend. Zoals bijvoorbeeld rosa mundi, een botanische roos met een bedwelmende geur. Deze is al bekend vanaf rond het jaar 1200.  (Botanische rozen doen het overigens op onze zandgrond vaak beter dan geënte rozen.)

Veel meer planten dan je zou denken worden dus tot de stinsenplanten gerekend en sommige zijn zo gewoon dat je er niet meer bij stilstaat; het sneeuwklokje is al in de Middeleeuwen vanuit zuidelijke bergstreken hier naartoe gebracht en het zevenblad, nu een lastig tuinonkruid, is oorspronkelijk als sierplant uit Amerika gehaald.

 

2012 is het Themajaar van de Historische buitenplaatsen

Er worden op verschillende plaatsen in Noord Holland evenementen georganiseerd. (www.buitenplaatsen2012) De  Stichting Santpoort heeft het plan om in dit jaar bijzondere aandacht te besteden aan de stinsenplanten, die hier ooit zo overvloedig waren en nog steeds een kenmerk zijn van ons landschap.

Aan het einde van dit jaar willen we graag het volgende bereikt hebben: –    Het begrip stinsenplanten is bekend. –    De soorten die hier nog te vinden zijn, zijn bekend evenals de vindplekken.  –    Er is informatie over de juiste standplaatsen van de verschillende soorten stinsenplanten. –    Er zijn stinsenplanten aangeplant op plekken waar ze zich thuis voelen en kunnen vermeerderen. Dit kan zowel in particuliere tuinen zijn als in het gemeentegroen.

–    Inwoners van Santpoort zijn betrokken bij de aanplant van stinsenplanten, zowel de schooljeugd als de volwassenen.

Verzoek in verband met de inventarisatie:

Wilt u de stinsenplanten, de planten die u aantreft op openbaar en particulier terrein vermelden op stichtingsantpoort@gmail.com; o.v.v. naam, groeiplaats en datum?

Ook graag melden op landelijke site www.waarneming.nl; met foto, vindplaats en datum.

Bij voorbaat dank. Zie ook voor informatie de Nieuwsbrief van maart 2012

 

Geef een reactie