Groenbeleid

Kapvergunningenbeleid

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

Nieuwsbrief 3, september 2013

Nieuw kapvergunningenbeleid onder de naam “Monumentale Bomen” De volgende versie van het dossier Monumentale Bomen laat nog op zich wachten.  Wel is op initiatief van het college en de behandelend ambtenaar het bomenbestand nogmaals uitgebreid bekeken door bomenexperts, waarmee wij ook weer hebben gesproken. Het wachten  is nu op het definitieve plan. We herhalen ons idee, dat de gemeente nog eens goed zou moeten bekijken waarom in Velsen gemiddeld 12 uur wordt besteed aan het afhandelen van een aanvraag voor een kapvergunning, terwijl dat in andere gemeenten maar 3-5 uur in beslag neemt en welk probleem er dus wordt opgelost bij het formuleren van een nieuw kapbeleid?

Nieuwsbrief 2, april 2013

Kapvergunningenbeleid onder de naam “Monumentale Bomen” Een uitgebreide reactie op dit conceptplan is naar de gemeente gestuurd nadat eerst uitvoerig met de behandelend ambtenaar is overlegd en rondgekeken in Santpoort-Noord. Daar lagen namelijk meer pijnpunten dan in Santpoort-Zuid. Grote delen van Santpoort-Noord liggen, net als het overgrote deel van Santpoort-Zuid, in voormalig bosgebied. Santpoort-Noord bleek echter geheel kapvergunningsvrij te zijn gemaakt. De inventarisatie van Monumentale bomen, waarvoor in de toekomst nog wél een kapvergunning moet worden aangevraagd, is niet overal consistent gebeurd en in ieder geval onvolledig. Ook zijn niet alle betrokken bewoners op de hoogte gesteld. Wij hopen dat in de volgende versie van het plan onze aandachtspunten worden mee-genomen. Overigens hoort men nu al dat burgers denken dat alles mag (Velsen is toch kapvergunnings-vrij?). Over de handhavingsproblematiek die op termijn uit deze gedachte voortkomt is o.i. onvoldoende nagedacht. Wij denken dat gemeente Velsen eerst goed zou kunnen kijken waarom zij gemiddeld 12 uur besteed aan het afhandelen van een kapaanvraag en andere gemeenten 3-5 uur (wij hebben verschillende gemeenten naar deze gegevens gevraagd).

 

 

Geef een reactie