Bosbeekschool

Nieuwbouw Bosbeekschool

Uit de Nieuwsbrieven

– Nieuwbouw Bosbeekschool v.a. 2011

– Nieuwbouwlocatie Bosbeekschool

– Bosbeekschool 11-10-2012

– Informatieavond Bosbeekschool 23-10-2012

 

——————————————————————————–

Uit de Nieuwsbrieven

——————————————————————————–

september 2014

Op dit moment ligt de Ontwerpvergunning voor de tijdelijke huisvesting van de Bosbeekschool in de “groene scheg” ter inzage. Het is de bedoeling dat de kinderen na de herfstvakantie hier naar school kunnen. Deze tijdelijke vergunning is uitsluitend bedoeld voor de noodlokalen tijdens de vernieuwing van de permanente school en dat voor een periode van twee jaar. Na de herfstvakantie wordt meteen begonnen met de sloop van de bestaande school uitgezonderd het originele deel, ingang en trappenhuis, dat er sinds de oprichting van de school staat.   

oktober 2013

Bosbeekschool Op 16 juli jl. heeft B&W besloten de Bosbeekschool deels te behouden en deels nieuwbouw te plegen. In de raadsvergadering van 26 sept. jl. is de raad hiermee akkoord gegaan en tevens met de afschrijving van de boekwaarde van het te slopen deel. Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, is de Stichting blij met deze oplossing. Op dit moment wordt door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPOIJ) een keuze gemaakt uit de ontwerpen van een drietal architecten.   De Stichting Santpoort heeft in diverse overleggen en schriftelijk duidelijk aangegeven, dat het ontwerp  dient te passen bij het te behouden deel in Amsterdamse schoolstijl en de historische dorpskern. Ook de Welstandsnota is hierover heel duidelijk: materiaalgebruik en bouwmassa horen overeen te komen met die van de omgeving. In deze omgeving zijn maar liefst  30 monumenten aanwezig.   Ook de tijdelijke vergunningverlening  voor de noodlocatie zal de Stichting nauwgezet volgen. B&W heeft daarvoor het speelveld aan de Bickerlaan op het oog. Zolang het om een tijdelijke vergunning gaat, uitsluitend voor het doel en de duur van een tijdelijke noodlocatie voor de Bosbeekschool, kan de Stichting hiermee akkoord gaan.  De kinderen moeten tenslotte ergens naar school kunnen. Er hoeven geen bomen te worden gekapt, de noodlocatie komt op het grasveld.

Informatiebijeenkomst op dinsdag 15 oktober as.  Op dinsdag 15 oktober as. is om 19.30 uur in de Wildeman een bijeenkomst voor de ouders, de omwonenden van de permanente en de tijdelijke locatie en belangstellenden over de nieuwe plannen. Als de vernieuwde Bosbeekschool er in 2015 staat, zal daarmee een lange traditie worden voortgezet:  Al ruim 200 jaar heeft op deze plek een openbare schoolvoorziening gestaan en het is daarmee de oudst bekende schoollocatie van geheel Velsen.

september 2013

Bosbeekschool In onze vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen,  dat het college van B&W uiteindelijk het  plan heeft opgegeven om de nieuwbouw van de Bosbeekschool in de groene scheg te willen realiseren en besloten heeft op de bestaande locatie naar een oplossing te zoeken. Een wijs besluit, dat –jammer genoeg voor de school- twee jaar eerder genomen had kunnen worden. In februari 2013 is vervolgens besloten om 3 scenario’s te onderzoeken: Volledige nieuwbouw, volledige renovatie, of een combinatie van deze 2 opties. Tot op heden zijn wij blij met de genomen beslissingen: nieuwbouw op de bestaande locatie met behoud van een aantal karakteristieke delen. Op verzoek van de STOPOIJ hebben wij aangegeven welke delen dat zouden moeten zijn, en zij en ook B&W, zijn daarmee akkoord gegaan. Hoewel de Bosbeekschool officieel geen monument is, is zij door haar ligging te midden van een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten (totaal 32) zeer beeldbepalend en van groot belang voor de uitstraling van de historische dorpskern. Vanuit de STOPOIJ wordt de Stichting over de voortgang van het bouwproces op de hoogte gehouden.

april 2013

Bosbeekschool Half februari heeft het college van B&W besloten te stoppen met het plan in de groene scheg een nieuwe school te realiseren en in te zetten op renovatie van de huidige school. De nieuwe leerlingenprognoses voor alle scholen in Velsen,  waaronder ook die voor de Bosbeekschool,  geven aan dat nieuwbouw voor de Bosbeekschool niet meer aan de orde is. De school heeft recht op ca. 1400 m2,  terwijl de huidige school al 1654 m2 tot haar beschikking heeft. Alle groepen kunnen dus ruim binnen de huidige school worden gehuisvest. Ook de overduidelijke weerstand onder de bewoners van Santpoort  om in de groene scheg überhaupt iets te bouwen was een argument om in te zetten op een plan voor renovatie met eventueel een gedeelte nieuwbouw op de bestaande locatie. Een goede, zij het voor de school  late, beslissing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, het schoolbestuur van de Bosbeekschool,  de bouwheer wordt van de renovatie. De Stichting  blijft het proces volgen en houdt u op de hoogte. Als men een goede architect met ervaring in scholenbouw in de arm neemt, die bij het ontwerp serieus rekening houdt met de historische omgeving, zal het zeker goed

Geef een reactie