Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Inspraak nieuwe Structuurvisie Velsen 2015-2025

Op dit moment ligt de nieuwe Structuurvisie Velsen  ter inzage op het stadhuis en in de centrale bibliotheek in IJmuiden. Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl via actueel, projecten, gemeentelijke projecten, Structuurvisie 2015.
In de nieuwe structuurvisie worden mogelijke plannen beschreven voor wonen, werken, verkeer en vervoer, sport en recreatie, etc. in geheel Velsen voor de periode 2015 – 2025 met een doorkijk naar 2040.

Tot en met donderdag 3 december a.s. kunt u onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp structuurvisie Velsen ”  uw zienswijze sturen aan het College van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden ofwel uw zienswijze sturen naar  structuurvisie@velsen.nl

Wat onder meer opvalt is het opnieuw aanwijzen van de zg. “groene scheg” in Santpoort-Noord als mogelijke locatie voor al of niet gestapelde woningbouw.
De Stichting zal hierop naast verschillende andere zaken met betrekking tot Santpoort-Noord en –Zuid  zeker reageren. Informatie hierover kunt u vinden op het kaartje op pag. 52 en in de tekst onder Gewenste ontwikkelingen op pag. 53-55.

Voor meer informatie en het kenbaar maken van uw mening kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via het contactformulier op de website www.stichtingsantpoort.nl; via stichtingsantpoort@gmail.com;  of telefonisch
06-30423887/023-5382640

Een kopie van uw eventuele ingestuurde zienswijze is uiteraard zeer welkom bij het bestuur.

Met vriendelijke groet van het bestuur:
E. Baron-Verhulst, N. van Zanten, P. Vogel-Massee, M. de Groot

Santpoort,  14 november 2015