bouwaanvraag Bleekersduin (NOVA Santpoort-Zuid) ingetrokken

Santpoort,  5 oktober 2014

Geachte donateurs en belangstellenden,

Hierbij willen wij u graag informeren over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de   bouwplannen voor de Dekamarkt en Blekersduin (ook bekend als het Novaterrein)  in Santpoort-Zuid.

De gemeente heeft ons op 30 september jl. gemeld dat de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor Fase 1 – sloop huidige tuincentrum Oxalis en bouw nieuwe supermarkt met 8 appartementen daarboven en een parkeergarage daaronder –  is ingetrokken.

Eind oktober 2014 zal een nieuwe, en dit keer een integrale aanvraag worden gepubliceerd in de Hofgeest. Deze aanvraag betreft alle nieuwe bouwwerken, de sloop van de bestaande gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, inclusief de groenvoorzieningen.

Dit alles zal volgens de huidige plannen in drie fases worden uitgevoerd.

Omdat de eerste aanvraag is ingetrokken, kunnen/moeten opnieuw Zienswijzen worden ingediend. De reeds eerder ingediende zienswijzen zijn dus niet meer geldig. De termijn voor het indienen van nieuwe zienswijzen zal worden vermeld bij de publicatie van de aanvraag voor deze z.g. Uitgebreide procedure. 

De Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid zullen wederom een zienswijze indienen, zo nodig aangevuld met veelvuldig gehoorde reacties van bewoners en donateurs. 

De ingediende zienswijzen worden te zijner tijd voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas indien en wanneer de raad akkoord is gegaan met de voorgelegde plannen, kan de definitieve omgevingsvergunning worden verleend.

Het Woningbedrijf Velsen wil met haar plannen aansluiten bij Fase 3, de bouw van de 14 particuliere  huizen,  en zal daarvoor in een later stadium een aparte aanvraagprocedure starten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij die graag.

 

Met vriendelijke groet

Woongemeenschap Santpoort-Zuid                      Stichting Santpoort                                                                                                                     

H. Reus, voorzitter                                                E. Baron-Verhulst, voorzitter