Bestemmingsplannen

19 – 08 – 2016      – Reactie op concept Beheerplan Buitenplaatsen Velsen in het algemeen en de Santpoortse buitenplaatsen in het bijzonder. (pdf)

19/26-10-2016   – Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Santpoort Noord

03 – 12 – 2015      – Inspraakreactie Ontwerp structuurvisie Velsen 2015-2025

dec. 2015             – Toespraak inspraak Velserend. (pdf)

01 – 12 – 2015       – Amendement Startdocument Velserend 


01 – 12 –  2016      Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Duingebied

mei 2016               – Inspraakreactie Ontwerp bestemmingsplan Duingebied

09 – 09 – 2014       – Reactie van Stichting Santpoort op het Startdocument

14 – 07 – 2014      Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”


28 – 03 – 2014    Brief over Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

 

Uit de Nieuwsbrieven:

02 – 04 – 2013  – De Biezen

02 – 04 – 2013  – Startdocument Santpoort-Zuid

02 – 07 – 2012  – Bestemmingsplan De Leck en de Bergen

Geef een reactie