Voorplaats, kern van Santpoort

De Voorplaats vormt samen met de naaste omgeving de oude kern van het dorp Santpoort. Wegen die toen al bestonden, waren de huidige Hoofdstraat, Huis ten Biltstraat en de Vlugthovenstraat.

De Voorplaats maakte oorspronkelijk deel uit van de oude hofstede Velserhooft, die zich uitstrekte naar het noorden toe richting Driehuis en waarvan de naam nog terug te vinden is in de Velserhooftlaan en de Velserhooftflat. Het was een van de grootste en fraaiste hofsteden van Velsen.

Een voorplaats is een deel van een buitenplaats dat vóór het centrale gedeelte van die buitenplaats ligt, waar het huis staat, omringd door fraaie tuinen, en daarvan gescheiden wordt door een weg. In het geval van Velserhooft was dat de huidige Kerkweg, vroeger het Voet- of Kerkpad.

De mensen die op en rond de Voorplaats woonden, vonden werk bij boerenbedrijven, blekerijen, herbergen (w.o. De rode Valck, later De groene Valck), die rond de woonkern lagen, buitenplaatsen (w.o. Velserhooft) en later in de bloembollenteelt. Zo groeide de oude woonkern steeds verder uit tot een waar dorp.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes