Visie op Velsen

In 2011 formuleerde de gemeente Velsen samen met inwoners en partners de ‘Visie op Velsen 2025’, het toekomstbeeld dat de gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. De samenleving verandert echter snel en daarom acht de gemeente  het relevant om die Visie op Velsen te actualiseren. Velsen is een traject gestart om een visie te ontwikkelen op de ontwikkelingen van Velsen op de middellange termijn: ca 5 jaar. De start van dat traject was al in maart gepland, maar is vanwege coronamaatregelen toen stopgezet.

Onlangs heeft de gemeente dit traject opnieuw gestart, nu digitaal, en begin oktober was er een eerste proefsessie over Santpoort-Zuid waar wij natuurlijk ook aan hebben deelgenomen. Het was een goed voorbereidde en zinvolle bijeenkomst waar in kleine kring (ca 12 mensen) via Zoom kon worden gepraat over onze opvattingen over ontwikkelingen, wensen en de toekomst van Santpoort-Zuid. De Visie op Velsen zal in de loop van dit en volgend kwartaal meer vorm krijgen, dan worden ook alle inwoners van Santpoort in de gelegenheid gesteld om mee te praten over de toekomst. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.

Comments are closed.