Villa Valckenhoef

In 1906 verrees in een nog leeg stuk duinlandschap, wit en majestueus, en ook een beetje eenzaam, villa Valckenhoef.

Jonkheer Johan Lodewijk Mock, ritmeester der huzaren, kocht in 1905 het perceel grond van zijn vriend Jacob Theodoor Cremer, eigenaar van Duin en Kruidberg, waartoe het perceel tot dan toe behoorde. Uitvoerder was aannemer J.J. van Wort.

De witgepleisterde villa wordt gekenmerkt door een geschakelde plattegrond en een groot schilddak. Door middel van de hoofdvorm en de detaillering is getracht om -naar voorbeeld van 19e eeuwse Engelse landhuisbouw- de villa een schilderachtig aanzien te geven, passend bij de in de bouwtijd nog aanwezige landschappelijke omgeving.

Het perceel van villa Valckenhoef was gelegen langs de oorspronkelijke oprijlaan van Duin en Kruidberg, die vanaf het grote huis rechtstreeks naar de Hagelingerweg voerde (nu J.T. Cremerlaan). Jonkheer Mock woonde er van 1906 tot 1930. Rond het huis liet hij fraaie geometrische tuinen aanleggen, m.n. rozentuinen, die zijn liefde hadden.

Van 1933 tot 1943 is de villa ingericht geweest als kraamkliniek annex rusthuis ‘Maranatha’.

Het bosje langs de Santpoortse Dreef, dat bij Valckenhoef hoorde en waar ook de speeltuin deel van uitmaakt, draagt nu nog steeds de naam ‘Maranathabos’. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zoveel kraamvrouwen opgenomen, dat de vroedvrouwen soms op de grond moesten slapen, teneinde weer extra plekken te creëren.

Aan het eind van de oorlog bivakkeerde de Duitse bezetter er nog enige tijd.

Recentelijk is de villa smaakvol en met oog voor de oorspronkelijke details gerenoveerd en uitgebouwd en bevat twee wooneenheden.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes