Vier villa’s en één stijl

Aan het einde van de Wüstelaan staan vier in dezelfde stijl gebouwde villa’s. Zij zijn onderdeel van de eerste planmatige uitbreiding in Santpoort-Noord tussen 1905 en 1911. Het ging hierbij om een klein project dat de gemeente Velsen aan drie particulieren had uitbesteed. Een van de ‘concessiehouders’ liet een architect niet alleen twee huizenblokken in de Molenstraat (7-11 en 10-14) ontwerpen, maar ook vier villa’s aan weerskanten van de toegang tot de straat op de Wüstelaan. Deze vier villa’s werden gebouwd in de stijl die vanaf 1870 heel populair was bij de architecten van villaparken: een schilderachtige bouw geïnspireerd op Engelse landhuizen. Kenmerkend waren: een onregelmatige plattegrond, in- en uitspringende bouwdelen, uitbouwsels als erkers, veranda’s en balkons, meestal witgepleisterde gevels met gemetselde bogen boven de vensters en een decoratieve houtbekleding in de top.  

Begin twintigste eeuw zitten we in de laatste fase van deze mode. Hoewel in afgezwakte vorm, zijn bij de in 1905 gebouwde villa’s aan de Wüstelaan sommige van deze kenmerken toch duidelijk te onderscheiden.   

De architect van de villa’s en de genoemde huizenblokken aan de Molenstraat was de Amsterdammer P.J. van Doorn, die ook in Amsterdam een aantal huizen gebouwd heeft en twee bioscopen (w.o. de bekende bioscoop The Movies).  

De huizen in de Molenstraat zijn in dezelfde stijl gebouwd als de villa’s aan de Wüstelaan. De villa’s en de huizenblokken vormen daardoor een onlosmakelijk verbonden en bijzonder geheel.

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes