Uitstel nieuwe structuurvisie 2015 – 2020

De gemeente Velsen heeft laten weten dat het maken van de nieuwe Structuurvisie met ongeveer 4 maanden is vertraagd. Deze nieuwe versie  is de opvolger van de Visie 2010-2015.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het concept klaar zou zijn in februari jl., maar op verzoek van de oppositie, gesteund door de toenmalige coalitie,  is de voorbereiding van dit concept over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heengetild.

Nu heeft men vier maanden extra nodig om onderling en met omliggende gemeenten, met name Beverwijk wordt genoemd, te overleggen.

Wij houden u op de hoogte: het is voor heel Velsen, dus ook voor Santpoort (Noord en Zuid), een belangrijk document. In de vorige versie van de structuurvisie zijn diverse gebieden in Santpoort groen gebleven, die oorspronkelijk als mogelijke bouwlocaties waren opgenomen. . Een voorbeeld is het groengebied aan de Willem de Zwijgerlaan. Voor de groene scheg tegenover station Santpoort-Noord waren destijds drie zg. “urban villa’s” gepland. Het voorstel om deze locatie uit de visie te halen heeft het toen net niet gehaald. Wij zullen ons opnieuw inzetten voor dit groene open gebied geen bouwmogelijkheden op te nemen.