Twee woningen uit de 17e eeuw

Onmiddellijk voorbij de rotonde van de Hoofdstraat in Santpoort-Noord staan, aan de rechterkant van de Wüstelaan, twee witte, karakteristieke huizen. Beide dateren uit de zeventiende eeuw.
Waarschijnlijk was nummer 103 in 1715 de eerste chirurgijnswinkel van Santpoort.
In de achttiende en negentiende eeuw waren in de twee huizen veelal schilders en glazenmakers gevestigd. De ligging aan de benedenloop van de Brederoodse Beek was gunstig, zij konden er hun ‘vuiligheden’ in kwijt.
Mogelijk herinneren veel Santpoorters zich nog de laatste winkel op nummer 103, de klompenwinkel en kruidenierszaak van de familie Dam. Nadat boven het winkelraam een uithangbord was aangebracht met daarop een klomp met de tekst ‘Vast Pas’, kende iedereen de winkel onder die naam. Een wonderlijke naam, die hier op slaat dat als een klomp ‘vast’ zit, de klomp past. In 1986 sloot ‘Vast Pas’ de deuren. De originele winkelinventaris bevindt zich nu in de molen ‘de Zandhaas’.

Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes