De Lichthoeve

De kinderen van De Lichthoeve

Het is nu een rustig laantje, de Kweekerslaan in Santpoort Noord, maar in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw klinken daar vele vrolijke kinderstemmen. Van 1923 tot 1942 is er in de huizen met de nrs. 13 t/m 17 een kindertehuis gevestigd. Op de gevel van het laatste huis staat nog steeds de naam: ‘de Lichthoeve’.

Twee vrouwen, verpleegsters, Jacqueline Kuyk en Antoinette Verkerk, willen vanuit sociale bewogenheid, maar vooral vanuit religieuze overtuiging, hun leven in dienst stellen van allen die dat nodig hebben.
Ze kopen een verwaarloosde boerderij aan de Kweekerslaan. De zusters bedenken de naam: het huis moet naar Gods Licht heten: de Lichthoeve.
Ze beginnen met het opnemen van twee weesmeisjes. Al snel groeit de kleine gemeenschap uit tot een groot tehuis, voornamelijk voor dakloze kinderen, wezen, kinderen van gescheiden ouders en van ongehuwde moeders. Rond 1930 verblijven er gemiddeld ruim 70 kinderen. Ongehuwde moeders krijgen er een plek om te bevallen.

In 1942 beveelt de Duitse bezetter om binnen 10 dagen het huis te ontruimen en verhuist het kindertehuis naar Garderen. Aan Jacqueline Kuyk en Antoinette Verkerk is in 2012 postuum de Yad Vashem onderscheiding toegekend voor hun inzet om Joodse kinderen in veiligheid te brengen tijdens de Duitse bezetting.

Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst

Meer informatie over de Lichthoeve in “De Zandpoort” in het NHA

Thuis in Santpoort: alle stukjes