Tante Pos in Santpoort-Zuid: Vinkenbaan 10-12

Het Dagblad van Zuid Holland en ’s Gravenhage meldde op zes september 1911 dat de Heren Oudshoorn en Slingerland te Velzeroord de laagste inschrijving hadden gedaan voor de bouw van een postkantoor met directeurswoning aan de Vinkenbaan te Santpoort. De opdracht tot bouw kwam van het in Den Haag gevestigde ‘Hoofdbestuur der Post en Telegraphie’. Het postkantoor dat aan de Vinkenbaan verscheen ziet er uit als een forse villa, vergelijkbaar met andere villa’s in de buurt. Bijzonder -voor een villa, minder voor een rijksgebouw- zijn de hoge boogramen aan de straatzijde. Later vonden er verbouwingen plaats. Een Nijmeegse krant meldde dat de Heer D.A. Kakebeen (titulair commies) per 16 december 1912 benoemd werd tot directeur van het postkantoor

Een postkantoor was een sociale bijenkorf. Er vonden veel financiële transacties plaats -je kon er in 1928 je bijdrage kwijt voor een huldeblijk aan H.M. Koningin Moeder-, naast het postbedrijf waren er de telegraaf en (later) de telefoon. Vanuit het postkantoor belden ze even naar bloemenwinkel Jonker, die dan zoonlief naar de heer Cremer, minister, van Duin en Kruidberg stuurde als er een telegraafmelding was.

Alle drukte maakte dat ‘Santpoorts Bloei’ zich in 1938 wendde tot het bestuur van de PTT ‘vanwege den onhoudbaaren toestand’ omdat de behuizing ‘een halve eeuw achterloopt’. De PTT suste, ‘binnen afzienbaaren tijd’ enz. Ook vonden er forse bankovervallen plaats. 

In De Telegraaf in 1992 werden postkantoor en directeurswoning te koop aangeboden voor 790.000 gulden (!).

Tekst: René Stommel
Foto: Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes