Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”

Het College van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 1 juli jl. de Startnotitie goedgekeurd. Dit is het begin van een proces dat over ongeveer een jaar moet leiden tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan “Duingebied”. Het bestemmingsplan omvat het duingebied de Kennemerduinen plus  Binnenduinrand. Begrenzing in het noorden is de Heerenduinweg, in […]

Lees verder…

Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Dit plan lag tot 28 maart j.l. ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dat hebben wij gedaan. Eerder heeft de Stichting al gereageerd op het voorontwerp. Een aantal van onze opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende concept, een deel niet. Met een aantal nieuwe opmerkingen is daarvoor nu nogmaals aandacht gevraagd. Wij wachten nu […]

Lees verder…

Nieuwbouw Bosbeekschool

Na het besluit van de gemeente Velsen om niet in de groene scheg te bouwen maar te herbouwen op de bestaande lokatie met behoud van het karakteristieke, originele gedeelte met trappenhuis, tegeltableau en fonteintje (onze voorkeursoplossing), hebben wij deel uitgemaakt van een klankbordgroep waarin wij onze opmerkingen over het ontwerp van de nieuwbouw kwijt konden. […]

Lees verder…