Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”

Het College van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 1 juli jl. de Startnotitie goedgekeurd. Dit is het begin van een proces dat over ongeveer een jaar moet leiden […]

Concept bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Dit plan lag tot 28 maart j.l. ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dat hebben wij gedaan. Eerder heeft de Stichting al gereageerd op het voorontwerp. Een aantal van […]

Nieuwbouw Bosbeekschool

Na het besluit van de gemeente Velsen om niet in de groene scheg te bouwen maar te herbouwen op de bestaande lokatie met behoud van het karakteristieke, originele gedeelte met […]