Een pand met een rijke geschiedenis

Aan het einde van de Hoofdstraat, in de buurt van Huize Vlugthoven staat een in blokkenmotief witgepleisterd zeventiende-eeuws dubbel woonhuis (nrs. 240-242). Het heeft deel uitgemaakt van een groepje zeventiende-, achttiende- en negentiende-eeuwse huizen. Het geheel had een carrévorm met een binnentuin en droeg aanvankelijk de naam ‘De Hollandsche Binnentuin’ en later het ‘Hofje van […]

Lees verder…

Het Zwitserse Huis

Aan het eind van de Hoofdstraat staat op nummer 252 een opvallend grote villa, niet ver van een ander groot huis, Schoonoord (nummer 268). Het huis is in 1860 gebouwd in opdracht van de dames Heshuysen; zij behoorden tot een vooraanstaande Haarlems/Amsterdamse koopmansfamilie. Een lid van dezelfde familie woonde sinds 1826 in huize Schoonoord. Bij […]

Lees verder…

De doodgraverswoning op begraafplaats ‘De Biezen’

Dichtbij de ingang van begraafplaats ‘De Biezen’ aan de Kweekerslaan in Santpoort-Noord staat het ‘doodgravershuis’. Bij de opening van de begraafplaats in 1874 was het huis er nog niet. Toen de gemeente Velsen een stuk bos- en teelland kocht om er een nieuwe begraafplaats op aan te leggen, stond op dit perceel een boerderij. De […]

Lees verder…

Een hek als rijksmonument

Langs de oostzijde van de Wüstelaan is een hek, honderden meters lang. Het smeedijzeren hek vormt de begrenzing van de oude buitenplaats Spaarnberg. Het is waarschijnlijk rond 1835 geplaatst bij de aanleg van het door J.D. Zocher ontworpen park bij het landgoed. Het is bijna overal in goede staat, hoewel de extreme stormen van tegenwoordig, […]

Lees verder…

Sant-vliet, een monumentale villa aan de Wüstelaan nr. 90

In 1897 verhuisde de arts Jan Lambertus Winkler Prins naar Santpoort. Waarschijnlijk koos hij voor deze omgeving omdat die als gezond bekend stond. Hij worstelde met zijn gezondheid en was een half jaar uit de running geweest. Hij liet een villa bouwen aan de rand van het dorp. De villa kreeg de naam Sant-vliet, waarin […]

Lees verder…

Van pachtboerderij naar horeca

Op de Duin en Kruidbergerweg is het met mooi weer een drukte van belang in de brasserie ‘Hoeve Duin en Kruidberg’, schuin tegenover de ingang van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De vele bezoekers weten waarschijnlijk niet dat de hoeve een oude pachtboerderij is van de buitenplaats Duin en Kruidberg. Naast de voordeur van het woonhuis […]

Lees verder…

Een prachtig pad tussen Haarlem en Santpoort

Fietsend of wandelend uit druk Haarlem daalt er een weldadige rust op je neer als je het fiets- en voetpad langs de Jan Gijzenvaart op gaat. Rechts weilanden met koeien en ganzen, in het water eenden en links volkstuintjes. In de verte de contouren van Santpoort-Zuid.  Dit pad heet het Schoterkerkpad, een naam met een […]

Lees verder…

Een huis met historie

De woning aan het begin van de Duinweg of Duivelslaan is gebouwd in 1903. Santpoort Station, zoals Santpoort-Zuid destijds genoemd werd, kreeg hiermee een echt hulppostkantoor met wachtlokaal. In hetzelfde pand aan de Duinweg nr. 2 kwam ook een woonhuis voor de postmeester. Vóór die tijd was er een hulppostkantoor gevestigd in een groentezaak aan […]

Lees verder…

Vier villa’s en één stijl

Aan het einde van de Wüstelaan staan vier in dezelfde stijl gebouwde villa’s. Zij zijn onderdeel van de eerste planmatige uitbreiding in Santpoort-Noord tussen 1905 en 1911. Het ging hierbij om een klein project dat de gemeente Velsen aan drie particulieren had uitbesteed. Een van de ‘concessiehouders’ liet een architect niet alleen twee huizenblokken in […]

Lees verder…

De Bewaarschool

Het gebouw aan de Wüstelaan 77-79 staat bij velen bekend als de Bewaarschool van mevrouw Wüste. En dat klopt. In 1885 had mevrouw Wüste-von Gotsch in ‘het Chalet’, het huidige restaurant Bosbeek, een bewaarschool – we zouden nu zeggen: kleuterschool – opgericht voor kinderen van drie tot zeven jaar. Het Chalet stond op haar landgoed […]

Lees verder…

Een oude boerderij in Santpoort-Zuid

Aan het begin van de Bloemendaalsestraatweg staat boerderij Sinneveld. Al in de zestiende eeuw wordt de  boerderij als hofstede vermeld. De naam ‘Sinneveld’ komt van de zeventiende-eeuwse eigenaar Jan Frans Sinneveld. Misschien kwam hij uit Sinneveld in Vlaanderen. In 1621 kocht hij een huisje met erf dat ‘in de Leck’ stond. Met de Leck werd […]

Lees verder…

Een zeventiende-eeuws dubbelhuis

Op het eerste gezicht lijken het twéé huisjes aan de Bloemendaalsestraatweg nr.80. Maar schijn bedriegt, want al sinds het einde van de achttiende eeuw zijn de huisjes samengevoegd tot één ‘dubbelhuis’. Het huis ligt naar achteren; het was gelegen aan wat vermoedelijk een overslagplaats geweest is van de Jan Gijzenvaart, die voor langs het huis […]

Lees verder…

Het Wijkgebouw

Vlakbij station Santpoort Zuid staat een wit, vrijstaand huis. Het adres is Wüstelaan 3. Ooit bestond ook Wüstelaan 1, de woning van de spoorwegwachter, maar dat huis is in 1959 afgebroken toen de loop van de Wüstelaan werd aangepast. De gevelsteen met de naam ‘WIJKGEBOUW’ herinnert ons aan de oorspronkelijke bestemming van het huis: een […]

Lees verder…

De Pastorie

De voormalige pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk Dorpskerk (nu de Protestantse gemeente Santpoort en Velserbroek) in Santpoort-Noord staat niet, zoals je misschien zou verwachten, aan de Pastorieweg, maar aan de Burgemeester Enschedelaan (nr. 36 hoek Pastorieweg). De kerk was in 1916 afgebrand en omdat ook de pastorie aan de Hoofdstraat (nr. 195) in slechte […]

Lees verder…

Een prachtig gelegen huis

Tussen restaurant Boschbeek en de Bosbeekschool in Santpoort-Noord staat ook nog het Huis ‘Boschbeek’. Het is gelegen aan de Wüstelaan op de hoek met de Velserhooftlaan. Het is omstreeks 1838 gebouwd op één van de droogbergen van de voormalige blekerij ‘Zorgvrij’. In 1836 had Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin een deel van de gronden […]

Lees verder…

Een heel oude straat

De Vlugthovenstraat is een van de oudste straten van Santpoort. De straat was onderdeel van de eeuwenoude verbindingsweg tussen het kasteel Brederode naar de Heereweg (huidige Hoofdstraat). Op een kaart uit 1631 is de Vlugthovenstraat te zien met enkele huisjes. Die zijn er niet meer. De straat vormde de grens van voormalige bleekvelden, later van […]

Lees verder…

De Duivelssteen

Het is een grijze steen, aan het begin van de Wustelaan, vlakbij de spoorwegovergang. Als je even stilhoudt en de steen goed bekijkt, zie je een bijzondere afbeelding: het lijkt wel een duivel! […]

Lees verder…

Twee woningen uit de 17e eeuw

Onmiddellijk voorbij de rotonde van de Hoofdstraat in Santpoort-Noord staan, aan de rechterkant van de Wüstelaan, twee witte, karakteristieke huizen. Beide dateren uit de zeventiende eeuw.Waarschijnlijk was nummer 103 in 1715 de eerste chirurgijnswinkel van Santpoort.In de achttiende en negentiende eeuw waren in de twee huizen veelal schilders en glazenmakers gevestigd. De ligging aan de […]

Lees verder…

Een ‘stadse’ straat

Als je van de Hoofdstraat over de Wüstelaan nog voor de straat naar de molen ‘De Zandhaas’ rechtsaf slaat, kom je in de Molenstraat. De naam van de straat heeft een dorpse klank, maar de straat maakt een stadse indruk. Een straat met relatief hoge herenhuizen, zonder voortuin, voor een deel aaneengesloten. De Molenstraat is […]

Lees verder…

‘Wilde Rozen’ op de Vinkenbaan

‘The Briars’ (briar= wilde roos) is een van de oudste villa’s aan de Vinkenbaan in Santpoort Zuid. Het huis is in 1877 gebouwd. Waarschijnlijk hebben er Engelse ingenieurs gewoond die betrokken waren bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Net als enkele andere huizen ligt de villa (Vinkenbaan 25) met de achterkant aan de straatzijde. Het […]

Lees verder…

Een keizerin in Santpoort

Dat Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, Sissi, veel op reis was om het strenge Weense Hof te ontvluchten, is bij velen bekend door de op haar leven gebaseerde filmtrilogie. Minder bekend is dat zij tijdens die reizen ook in Santpoort heeft overnacht. Toch is dat zo. In 1884 logeerde zij verschillende malen in het ‘Zwitserse Chalet’, […]

Lees verder…

De Lichthoeve

De kinderen van De Lichthoeve Het is nu een rustig laantje, de Kweekerslaan in Santpoort Noord, maar in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw klinken daar vele vrolijke kinderstemmen. Van 1923 tot 1942 is er in de huizen met de nrs. 13 t/m 17 een kindertehuis gevestigd. Op de gevel van het […]

Lees verder…