Stichting wint rechtszaak van gemeente Velsen

Stichting wint rechtszaak van gemeente Velsen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Velsen de Stichting Santpoort niet-ontvankelijk verklaard in een bezwaar dat de stichting had ingediend tegen de kap van een aantal eiken aan de Santpoortse Dreef. De gemeente motiveerde dat met een verwijzing naar de statuten van de stichting die naar haar oordeel te ruim gesteld zouden zijn.

Omdat dit een zeer principieel punt is voor de stichting,  die behoud van landschap en natuurschoon in Santpoort en omgeving zeer nadrukkelijk in haar statuten heeft vermeld, is zij tegen het niet-ontvankelijk verklaren in beroep gegaan bij de Rechtbank in Haarlem.

De bestuursrechter heeft onlangs een glasheldere uitspraak gedaan: gemeente Velsen heeft de Stichting ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, moet haar huiswerk overdoen en het ingediende bezwaar heroverwegen.

Voor de Stichting is dit uiteraard een belangrijke uitspraak: zij probeert al bijna 40 jaar haar doelstellingen  te bereiken juist op basis van deze statuten, waarbij de feitelijke werkzaamheden bij voorkeur juist niet uit procedurele acties bestaan. De Stichting reageert wel als de situatie daarom vraagt met een zienswijze op ontwerp-besluiten en besluiten,  een enkele keer gevolgd door een bezwaarschrift, maar dat laatste heeft zeker niet onze voorkeur.
Hopelijk  is de uiteindelijke uitkomst dat in de heroverweging alsnog wordt besloten de gezonde eiken te behouden en de doorgaans vruchtbare samenwerking met de gemeente kan worden voortgezet.