’Steeds minder groen in Santpoort’ (uit de IJmuider Courant)

SANTPOORT-NOORD/-ZUID – Na veertig jaar is de noodzaak om op te komen voor het behoud van het landschap, de cultuurhistorie en het dorpskarakter van Santpoort-Noord en -Zuid onverminderd groot. Sterker nog, ….