Station Santpoort Zuid

Het is een charmant stationnetje dat Dirk Margadant in 1898-99 in Santpoort-Zuid heeft neergezet. Hij was een veelgevraagd architect, die ook station Haarlem (1842) en Bloemendaal (1900) op zijn naam heeft staan evenals Hollands Spoor te ’s Gravenhage. Het was niet het eerste station in Santpoort Zuid. In 1867 al was er een heus station Zandpoort, een houten gebouwtje dat nodig was na de opening van de Kennemerlijn op 1 mei 1867 door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (opgericht in 1837).

De charme wordt voor een belangrijk deel bepaald door de grote boogvormige vensters van zowel het hoofgebouwtje als de wachtkamers, maar ook de variatie in daklijnen heeft iets aantrekkelijks. Terecht heeft het de status van provinciaal monument verkregen, wat niet heeft kunnen verhinderen dat latere gebruikers hun nering proberen te bevorderen door er aandachttrekkende toeters en bellen aan te hangen of voor te zetten.

Het station was in eerste instantie van groot belang voor Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg, dat zelfs een eigen wachtkamer beheerde en een spoorlijntje aftakte (de Montanialijn) ten behoeve van de aanvoer van steenkool. Het stationnetje heette dan ook lange tijd Station Sandpoort Meerenberg (en Santpoort Meer en Berg en nog andere varianten, als het maar verwarring met Zandvoort voorkwam).

Tekst René Stommel
Foto Tialda Willems

Thuis in Santpoort: alle stukjes