Startnotitie Bestemmingsplan “Duingebied”

Het College van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft op 1 juli jl. de Startnotitie goedgekeurd. Dit is het begin van een proces dat over ongeveer een jaar moet leiden tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan “Duingebied”.

Het bestemmingsplan omvat het duingebied de Kennemerduinen plus  Binnenduinrand. Begrenzing in het noorden is de Heerenduinweg, in het oosten de kernen Driehuis en Santpoort, en in het zuiden de gemeente Bloemendaal.

De locatie van het voormalig zwembad Velserend wordt buiten het bestemmingsplan gehouden omdat BMG Vastgoed, projectontwikkelaar en de eigenaar van de Sauna Ridderrode, nieuwe plannen heeft ingediend. Deze plannen hebben het risico in zich  vertragend te werken op de vaststelling van het hele bestemmingsplan. Voor Velserend zal daarom een aparte planologische procedure worden doorlopen.

Op 11 september 2014 zal de gemeenteraad zich buigen over de startnotitie. Op deze carrouselvergadering kan worden ingesproken door iedere inwoner van Velsen. Voor de startnotitie en de vergaderstukken kunt u binnenkort de website van de gemeente Velsen raadplegen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

Bestemmingsplannen