Stand van zaken Velserend

In augustus 2015 werd door het college van B&W het startdocument Velserend ter participatie aangeboden en tegelijk aan de Raad gezonden ter informatie. Wij zonden onderstaande zienswijze aan de Raad.

Velserend, 09022016