Sant-vliet, een monumentale villa aan de Wüstelaan nr. 90

In 1897 verhuisde de arts Jan Lambertus Winkler Prins naar Santpoort. Waarschijnlijk koos hij voor deze omgeving omdat die als gezond bekend stond. Hij worstelde met zijn gezondheid en was een half jaar uit de running geweest. Hij liet een villa bouwen aan de rand van het dorp. De villa kreeg de naam Sant-vliet, waarin ‘zand’ en ‘waterloop’ gecombineerd zijn.  Misschien is dat een verwijzing naar de plek waar de villa gebouwd is, op de grens van de binnenduinrand en het in de Middeleeuwen ontgonnen en daardoor lager gelegen gebied, ‘De Venen’. Eeuwenlang waren er blekerijen geweest. In de 19e eeuw behoorde deze grond tot de familie Wickevoort-Crommelin.

J.L. Winkler Prins was tijdens zijn leven een, vooral in medische kringen, bekende figuur, maar zijn vader was (en is) veel bekender, hij was de schrijver van de grote encyclopedie die zijn naam draagt.  

Sant-vliet is een grote villa, gebouwd in schilderachtige Engelse landhuisstijl gecombineerd met typische Hollandse elementen, zoals je in deze omgeving vaker ziet. Aan de straatzijde is de villa één en twee bouwlagen hoog. Aan de achterzijde is een souterrain toegevoegd, waarmee het sterke hoogteverschil tussen de weg en ‘De Venen’ opgevangen wordt.  

In 1902 liet Winkler Prins een koetshuis bouwen, het aardige blauwe huisje naast Sant-vliet. 

Vijf jaar daarna vertrok Winkler Prins alweer. 

Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems 

Thuis in Santpoort: alle stukjes