RED HET PIETER VERMEULENMUSEUM

HANDTEKENINGENACTIE VOOR BEHOUD VAN HET

PIETER VERMEULEN MUSEUM

KIDSPROOF PRIJS 2016: GEKOZEN TOT ALLERLEUKSTE KINDERMUSEUM VAN NEDERLAND!

Door een jury van 6000 kinderen is het Pieter Vermeulen Museum (PVM) met de kidsproof prijs 2016
uitgeroepen tot leukste kindermuseum van Nederland, n.b. een keuze uit honderden musea, waaronder
niet de minste zoals Naturalis en Nemo. Een prijs waar we als Velsenaren trots op mogen zijn.
Dit museum spreekt kinderen dus zeer aan; ze komen er dan ook graag en in groeiende aantallen naar toe
met school, met de Buitenschoolse opvang dan wel met (groot)ouders.
DOOR EEN GRANDIOZE STAF EN VRIJWILLIGERSTEAM.

Wie heeft er als kind niet in dit, in 1952 opgerichte, natuur en milieu educatieve museum kennis
gemaakt met alles wat groeit en bloeit, gedwaald door spannende educatieve tentoonstellingen,
meegedaan aan een van de vele andere activiteiten, zoals bomenroutes, themakisten en milieuprojecten,
stranddagen, knutselmiddagen enz. Dat alles wordt steeds weer mogelijk gemaakt door de staf met een
grandioze groep vrijwilligers, die er alles aan doet om de kinderen van de gemeente Velsen en de wijde
omgeving liefde bij te brengen voor de natuur. Dat Natuur en milieueducatie actueel is en zij haar
doelgroep met verschillende onderwerpen weet te bereiken moge blijken uit de toekenning van deze
onderscheiding.

En dan te bedenken dat het team dit met haar grandioze inzet voor elkaar gekregen heeft in een pand dat
met recht een noodgebouw mag heten. Een ongelooflijke prestatie! Chapeau!

 

ERNSTIG BEDREIGD!!!

Zoals de plannen nu beschreven zijn, zal het museum verdwijnen. In het nieuw te ontwikkelen Kust Innovatie
en Informatiecentrum BRAK in de buurt van de jachthaven wil men alleen nog een educatiezaal inrichten die
de naam Pieter Vermeulen gaat dragen. Bij raadsbesluit van 5 maart 2015 is door de gemeenteraad besloten
dat alle subsidiegelden van het PVM naar het nieuwe centrum BRAK zullen gaan.

Met andere woorden, het PVM, dat juist door en met al zijn huidige activiteiten deze ‘hoofdprijs’ heeft
gekregen van kinderen, dreigt te verdwijnen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren!

 

ALLEEN MET ALLES ONDER ÉÉN DAK KAN DIT ALLERLEUKSTE MUSEUM VAN NEDERLAND VOORTBESTAAN!

Wil dit prijswinnende museum blijven bieden waar ze zo sterk in is, dan kan dat alleen als zij een
accommodatie heeft waar, zoals nu, functies onder één dak zijn ondergebracht.

– Tentoonstellingsruimte, waar halfjaarlijks een druk bezochte educatieve en aanschouwelijke
tentoonstelling wordt aangeboden (Dino ’s, Toverbos, Poepgoed, Afval, Energie en vele anderen),
waar je naast een opgezet dier kunt staan om te beleven hoe groot of klein die is, of om te voelen
hoe zacht, ruw of stekelig de huid is.
– een poppenkast/filmruimte, waar je als kind bij tentoonstellingen een echte poppenkast kunt
beleven en/of naar een film kunt kijken.
– een aparte activiteitenruimte waar een kind nog een echte uilenbal kan onderzoeken, een natuur-
knutsel kan maken of een schoteltje in elkaar kan lijmen na een archeologisch onderzoek in de
zandbak.
– een depot voor de collectie en een magazijn voor de themakisten en tentoonstellingsmateriaal,
zodat alles wat scholen voor lessen nodig hebben gemakkelijk en snel kan worden
uitgeleend.
– Een technische ruimte waar vrijwilligers zorgen dat alles tip top in orde blijft.
– Een kantoorruimte voor staf en vrijwilligers.

RED HET PIETER VERMEULENMUSEUM .

ONZE OPROEP!

Wij roepen de gemeenteraad van Velsen op om de betekenis en waardering die
spreekt uit de toekenning van deze prijs aan het Pieter Vermeulen Museum mee te
nemen in de plannen voor een nieuwbouw en er alles aan te doen om dit prachtige
natuur en milieu educatieve museum te laten voortbestaan, met minimaal de
mogelijkheden en functies die het nu heeft, en op een mooie, uitdagende, groene
plek in Velsen.

Dan kan ons aller Pieter Vermeulen Museum verder uitgroeien tot een unieke
trekpleister met landelijke en wellicht zelfs internationale uitstraling.

Hiermee kan de gemeente Velsen zich positief profileren. .

 

Hoogachtend,

Het aanbevelingscomité ‘Red het Pieter Vermeulen Museum’:

Eugenie v.d. Berg, projectleider Leerlijn Erfgoed Velsen

Stichting ‘Vrienden van het Pieter Vermeulen Museum’

Conny Braam, schrijfster

Piet Magré, voormalig directeur Pieter Vermeulen Museum.

Jan Saveur, Voorzitter Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Zuid Kennemerland

Frank Buijs, voorzitter IVN Midden Kennemerland

Paula Blom, stichting Het Mosterdzaadje

Pauline van Wortel, directeur Franciscusschool IJmuiden

Cynthia Bakker, directeur Jan Campertschool Driehuis

Tecla Kemper, schoolleider Rozenbeekschool Velserbroek

Wim Schrama, directeur basisschool Parnassia Santpoort Noord

Bert Maas, directeur Toermalijn Driehuis

Ron van de Meent, schoolleider Brederode Daltonschool Santpoort Zuid

Ruud Porck, voormalig directeur Technisch College Velsen, het Maritiem College Velsen en Tender College in
IJmuiden.

Lieke Baron, voorzitter Stichting Santpoort

Marcel Sukel, voorzitter Stichting Heerlijkheid-Brederode.

Frits Vermeulen, voormalig voorzitter Culturele Stichting Velser Gemeenschap

Wim Westerman, voormalig wethouder Velsen, onderwijskundige en pedagoog

Jos Kors, Molen de Zandhaas

Piet Paree, voormalig vakleerkracht natuur en milieu educatie in Heliomare Onderwijs

 

contactpersoon: Piet Paree. redpvm@gmail.com

 

tekenlijsten

Bibliotheken, basisscholen, Buitenschoolse opvang (BSO’s), buurtcentra in gemeente Velsen,

Molen de Zandhaas, het Mosterdzaadje en Dorpshuis Het Terras in Santpoort Noord,

Beeckestijn Velsen Zuid, Zee- en havenmuseum IJmuiden, Pieter Vermeulen Museum Driehuis,

Thijsses Hof Bloemendaal,

 

Digitaal tekenen kan via: www.pietervermeulenmuseum.petities.nl