Nieuws over ruimtelijke ordening, landschap en monumenten

Nieuwsbrief 4, oktober 2013

Presentatie De Zandpoort 2013 op 26 oktober

Monumentenbeleid                     – Ruïne van Brederode

Excursie naar Kennemergaarde op 2 november.

Ruimtelijke ontwikkelingen        – Nieuwbouw Bosbeekschool v.a. 2011l

Mededelingen van het Bestuur   – Website

– Raadpleging voorgaande Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief 3, september 2013

Presentatie van “De Zandpoort”  2013 op 26 oktober as.

Mededelingen van het Bestuur   – Kort verslag jaarmarkt

– Betalingsherinnering donaties 2013

Monumentenbeleid                       – Ruïne van Brederode

Ruimtelijke ontwikkelingen        – HOV Santpoort-Noord

– Bosbeekschool

– Dekamarkt en het voormalige  NOVA-terrein in Santpoort-Zuid                                               – Velserend                                               – Het Terras

Landschap en groen                      – Kapvergunningenbeleid

 

Nieuwsbrief 2, april 2013

Lezingen en excursies Financieel Jaarverslag 2012 en donaties

Monumenten                                 – Te wapen voor Brederode

Bestemmingsplannen                  – De Biezen

– Startdocument Santpoort-Zuid

Ruimtelijke ontwikkelingen          – HOV Santpoort-Noord

– Bosbeekschool

Landschap en groen                     – Kapvergunningenbeleid

– Stinsenplantenproject 2012

 

Nieuwsbrief 1, januari 2013

Jaaruitgave “De Zandpoort”

De Bosbeekschool

Dorpshuis het Terras met seniorenwoningen

Ruïne van Brederode

Initiatiefgroep Te wapen voor Brederode

Nieuw kapvergunningenbeleid

Bijeenkomst HOV Santpoort-Noord deelproject 1 op 15 januari as.

Yad Vashem

Aandacht voor:

Verzoek om e-mailadressen

 

Nieuwsbrief 2, juli 2012

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: – Lezingen en excursies 2012 – Ruïne van Brederode – Stinzenplanten in Santpoort – Jaarmarkt feestweek Santpoort-Noord vrijdag 3 augustus – Bestemmingsplan De Leck en de Bergen – HOV – Bosbeekschool – Het Terras – Roos en Beeklaan – E-mail adressen

 

Nieuwsbrief 1, mrt 2012

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Bestuurszaken – Financieel jaarverslag – Kaarslichtlezingen en excursies in het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen – Speciaal project Stinzenplanten – “De Zandpoort” 2012 – Ruimtelijke ontwikkelingen a) HOV b) Bosbeekschool c) 7ova Blekersduin en Velserend d) Leck en de Bergen – Kapvergunningenbeleid – Oproep doorgeven e-mail adressen – Donaties 2012

Geef een reactie