Project Blekersduin in Santpoort-Zuid.

Op 11 december 2014 is in de Hofgeest door gemeente Velsen een nieuwe aanvraag gepubliceerd van Dreefbeheer NV voor een omgevingsvergunnning voor de sloop van de bestaande Dekamarkt, de appartementen daarboven en tuincentrum Oxalis en vervolgens de bouw van een nieuwe supermarkt, 9 woningen daarboven, een ondergrondse garage daaronder, de bouw van 22 appartementen aan de Bloemendaalse straatweg en 14 woningen verder op het terrein richting Vinkenbaan.

De betreffende aanvraag kan worden ingezien op het stadhuis. Het staat een ieder vrij een zienswijze in te dienen. Daarvoor is geen officiële termijn aangegeven, maar indien u een zienswijze wilt  indienen, is het raadzaam uw reactie voor half januari  in te sturen.

De Stichting Santpoort  en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid zullen opnieuw gezamenlijk een zienswijze indienen. Onze reactie op het vorige plan van Dreefbeheer NV,  dat vervolgens weer werd ingetrokken, kunt u nalezen bij de Nieuwsberichten op onze Website.

Met vriendelijke groet

Het Bestuur van de Stichting Santpoort