De Zandpoort: Sporten in Santpoort

Geachte donateurs en belangstellenden,

Na de aankondiging in de Nieuwsbrief van april jl., sturen wij u hierbij nogmaals de uitnodiging voor de presentatie van “De Zandpoort”: Sporten in Santpoort, een speciale uitgave over de (rijke) historie én de huidige praktijk van de 22 sportverenigingen van Santpoort.

De presentatie is op zaterdag 27 mei 2017, 15.00 uur, in de accommodatie van de Handboogschutterij V.Z.O.S., Kerkpad 79, in Santpoort-Noord.

In de bijlage vindt u de wijze van aanmelden en het complete programma.

Donateurs kunnen bij tijdige aanmelding De Zandpoort na afloop in ontvangst nemen.