Persbericht Presentatie “De Zandpoort 2014” (plus foto’s)

Zaterdag 11 oktober vond voor een volle zaal (onder grote belangstelling) in het Brederodehuis te Santpoort-Zuid de (jaarlijkse) presentatie plaats van het tijdschrift “De Zandpoort”, de jaarlijkse (een) uitgave van de Stichting Santpoort. Wethouder Te Beest  verving zijn zieke collega Floor Bal bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar.

Drie schrijvers hielden een inleiding over hun artikel.

Voor de pauze vertelde Wim van Hooff een verhaal over de Elta. Veel mensen denken bij het horen van deze naam aan het sportpark van Terrasvogels aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen. Oudere Santpoorters echter weten dat hier ooit een woonwijk gestaan heeft. Wim van Hooff heeft aan de hand van prachtige, oude foto’s een levendig beeld geschetst van deze (arbeiders)wijk die de Kippenbuurt werd genoemd.

Na de pauze toonde Jan Morren overtuigend aan dat het verhaal over het ooit ondergestoven zijn van de Ruïne van Brederode, een fabeltje is. Wel is op het terrein in en rondom de ruïne het aanwezige puin geëgaliseerd en afgedekt met zand om het terrein voor de boeren begaanbaar te maken.

Tenslotte hield Pim Boer een inleiding bij zijn uitgebreide (omvangrijke) artikel over schrijvers en dichters die in Santpoort hebben gewoond en/of over Santpoort hebben geschreven. Hij vertelde over “reisjournalisten avant la lettre” als J. Craandijk en W.F. van Eeden, over dichter-dominees, over een van de belangrijkste vrouwelijke uitgevers voor 1940, Mea Verwey, maar ook over moderne dichters als Menno Wigman en stadsdichter van Velsen in 2010-2011 Jantje Bosch. In het tijdschrift gaan de verhalen vergezeld van een interessante lokaal-historische toelichting. In het vierde artikel beschrijft Gerrit Jonker de historie van Buitenzorg en de buren aan de Duinweg.

Op zondag 12 oktober startte bij de Ruïne van Brederode een interessante fietstocht langs de plekken die schrijvers en dichters geïnspireerd hebben.

-