Overdracht Ruïne van Brederode aan Nationale Monumentenorganisatie(NMO)

Op 18 december j.l. heeft minister Blok de Tweede Kamer geïnformeerd over de overdracht van 31 rijksmonumenten, waaronder de Ruïne van Brederode, aan de nieuw opgerichte Vereniging Nationale Monumentenorganisatie.

Deelnemers aan deze organisatie zijn onder meer Vereninging Hendrick de Keyser, Vereniging Natuurmonumenten, Boei BV (Beheer,  onderhoud en exploitatie Industrieel Erfgoed), NV Monumentenfonds Brabant. Hiermee is de dreiging van particuliere verkoop van de baan.

Er is nu een principeovereenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat het Rijk een bruidsschat van 61 miljoen euro meegeeft aan de NMO voor het onderhoud voor lange tijd.  In de komende tijd zal de definitieve verkoopovereenkomst nader worden uitgewerkt.

De monumenten worden in eerste instantie ondergebracht in de Stichting Monumentenbezit.  Welke van de deelnemende organisaties aan de NMO de Ruïne uiteindelijk onder haar hoede gaat nemen is nu nog niet bekend.  

De Stichting Santpoort volgt direct èn als lid van de intiatiefgroep “Te Wapen voor Brederode”  nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en monumentenbeleid,  zoals het nieuwe bestemmingsplan Duingebied Velsen, de waterhuishouding rondom de Ruïne en plannen voor het tegenoverliggende Velserend.