Onder een lommerrijk dak van bladeren

Op weg naar de Pinksterfair bent u er ongetwijfeld langsgelopen: een ronde stenen bank met een grote vaas erop. Hij staat aan het begin van de oorspronkelijke oprijlaan naar Duin en Kruidberg, tegenover de bomenlaan naar Kennemergaarde, aan het eind waarvan de fam. Cremer haar eigen
stationnetje had.

Hoe komt die bank daar in het groen? Op 16 januari 1923 was het echtpaar Cremer-Hogan 50 jaargetrouwd. De heren van de Deli Spoorweg Maatschappij in Indië (Sumatra), waar Theodoor Cremermedeoprichter van was, gaven een ronde tuinbank met vaas in het midden. De zuil van de vaas is 2,5
m hoog. Op de rugleuning staat de volgende inscriptie:” Aan den heer en mevrouw T. Cremer-Hogan ter gelegenheid van hunne vijftigjarige echtvereeniging”. Verder is de bank voorzien van allerlei versieringen, w.o. gehoornde gezichten en staat hij op vier leeuwenpoten.

Misschien leuk om tijdens een wandeling in dat park er langs te lopen en aan het eind op het terras iets te drinken.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes