Nieuwsflits 2, maart 2017

In deze nieuwsflits

  • Bestuur aangevuld met secretaris
  •  Bestemmingsplan Santpoort-Noord ter inzage
  •  De Zandpoort nr 30 wordt aangeboden

Bestuur

Tot onze grote vreugde kunnen we u melden dat per 1 februari de vacature van secretaris in het bestuur is vervuld. De heer E.M. (Edzard) Hoyng bleek bereid zich in die rol voor de Stichting in te zetten. Edzard woont al jaren in Santpoort-Zuid en maakte ook deel uit van Te wapen voor Brederode.

Daarmee zijn we er nog niet. We zoeken nog minimaal versterking met iemand, die als bestuurslid met name natuur/groen/landschap in haar of zijn portefeuille heeft. Kennis van of minstens affiniteit met die onderwerpen is belangrijk.

Bestemmingsplan Santpoort-Noord

B&W van Velsen zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor Santpoort Noord. Het plan ligt vanaf 3 maart 6 weken ter inzage in het gemeentehuis of de bibliotheek. Gedurende die periode kunnen nog zienswijzen worden ingediend.

Eerdere opmerkingen van de Stichting over de beweiding met paarden op de weiden bij de entree van Santpoort Noord zijn door het college niet gehonoreerd. Volgens B&W zal er door het ontbreken van bebouwingsmogelijkheden geen sprake zijn van overbeweiding.

De Zandpoort

In de laatste nieuwsbrief van 2016 meldden wij u dat begin 2017 de uitgaven van De Zandpoort ouder dan 5 jaar via de site van het Noord-Hollands Archief (NHA) in te zien zijn. Inmiddels is dat voor uitgaves t/m 2011 het geval. U klikt aan http://nha.courant.nu/periodicals/DZP. In die uitgaves is het via de site mogelijk op woord te zoeken.

Van oudere uitgaven zijn via het bestuur tegen betaling nog enkele exemplaren beschikbaar (niet alle jaren).

In 2017 zullen twee uitgaven van De Zandpoort verschijnen. De eerste, nr 30 gaat geheel over sport in Santpoort. Aan die uitgave hebben alle sportverenigingen in Santpoort meegewerkt. Op 27 mei – vanaf 15.00 – ca 17.00 uur wordt – in de kantine van V.Z.O.S. de uitgave toegelicht en vindt overhandiging van het eerste exemplaar plaats aan, hopen wij, de wethouder Sport van de gemeente Velsen.

Reserveer deze datum vast in uw agenda. In de eerstvolgende nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Santpoort.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Stichting:

telefonisch (0235490164), schriftelijk via de postbus, via e-mail stichtingsantpoort@gmail.com of via het contactformulier op de website www.stichtingsantpoort.nl .Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.