Nieuwbouw Bosbeekschool

Na het besluit van de gemeente Velsen om niet in de groene scheg te bouwen maar te herbouwen op de bestaande lokatie met behoud van het karakteristieke, originele gedeelte met trappenhuis, tegeltableau en fonteintje (onze voorkeursoplossing), hebben wij deel uitgemaakt van een klankbordgroep waarin wij onze opmerkingen over het ontwerp van de nieuwbouw kwijt konden. Na een reeks wijzigingen – van verschillende aard en tot stand gekomen door de inbreng van verschillende belangengroeperingen – is nu de officiële bouwaanvraag gepubliceerd. Daaraan verbonden uiteraard ook een aanvraag tot gedeeltelijke sloop en een aanvraag voor tijdelijke bouw van een noodschool aan de Bickerlaan. Kijk voor een impressie van de nieuwbouw hier.

fch140409-cam 2 10-03-2014 zonder luifel staand metselwerk-2