Nieuw bestuurslid.

Inmiddels heeft de stichting een nieuw bestuurslid en wel E.M. (Edzard) Hoyng als secretaris.