Nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Noord ter inzage

Vanaf 9 september ligt het Voorontwerp bestemmingsplan Santpoort-Noord voor zes weken ter inzage. Op maandagavond 26 september tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente Velsen een inloopavond in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Er wordt geen centrale presentatie gehouden vanwege de diversiteit van het gebied. U kunt het plan daar bekijken, nadere informatie vragen en zo nodig uw reactie geven. U kunt ook uw reactie schriftelijk geven in een brief aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of digitaal via ro@velsen.nl.