Missie

Voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving.