Lopen

Je zou er zo aan voorbij lopen, aan de lopen van kanonnen die je vindt aan de Wüstelaan (tegenover nummer 78 aan de overkant). Ze markeren een bospad, een stukje van (of in het verlengde van) de Olga van Gotschlaan. Dat pad leidde in de tijd van Adriaan van der Hoop, de negentiende-eeuwse eigenaar van Spaarnberg, van het koetshuis van zijn landgoed naar de Harddraverslaan. De laatste maakte oorspronkelijk deel uit van het tracé van zijn harddraversbaan.
De lopen zijn van ijzer, ze steken zo’n 70 cm. boven de grond uit en zijn 20 cm. in doorsnee. Het is niet duidelijk waar ze vandaan zijn gekomen. Het zouden de lopen van oude scheepskanonnen kunnen zijn, zoals dat het geval is bij kasteel Amerongen. Ingegraven oude kanonslopen tref je vaak aan als wegmarkering, meer in het bijzonder bij particuliere terreinen zoals hier. Ze functioneerden als schamppalen, zoals elders op hoeken van huizen wel schampstenen werden ingemetseld: je moest er met je koets of kar of rijtuig langs laveren. Als dat misliep bleef de schade beperkt. Hier was de doorgang 320 cm. breed. Waarschijnlijk zijn deze lopen ingegraven bij de aanleg van het landschapspark dat Van der Hoop in de eerste helft van de negentiende eeuw onder supervisie van J.D. Zocher heeft laten aanleggen.

Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes