Lezing Carly Misset, 18 oktober 2016

Lezing Het Brede Rode Lint

Op 18 oktober 2016 komt Carly Misset in het kader van het Brederodejaar 2016 een lezing houden in de Engelmunduskerk Oud Velsen, getiteld: ”Een illustere familie. De Brederodes en hun monumenten en kunstschatten”

Carly Misset is historisch onderzoeker en publiciste met bijzondere belangstelling voor Noord- en Zuid-Holland.

Het middeleeuwse riddergeslacht Van Brederode is nauw verbonden met Kennemerland. Hier rond Velsen ligt de oorspronkelijke machtsbasis van de familie. Hier vind je ook de oudste Brederode- monumenten: de ruïne van het stamslot in Santpoort en de monumentale gebeeldhouwde dekplaat die ooit het graf bedekte van Willem I van Brederode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk.

Wie dit jaar de eerdere lezingen en excursies van Het Brede Rode Lint heeft gevolgd, heeft over de geschiedenis van deze vroegste Brederodes al veel boeiends gehoord. Carly Misset verbindt in haar lezing het verhaal van deze eerste generaties met dat van markante hoofdpersonen uit latere periodes van de familiegeschiedenis. Een speciaal accent ligt daarbij op de monumenten en kunstwerken die zij hebben nagelaten.

Wapengekletter en politieke intriges, rijkdom, macht en hoogmoed, ontvoerde jonkvrouwen en reeksen buitenechtelijke kinderen, de geschiedenis van de achttien Heren van Brederode biedt het allemaal. De Brederodes onderstreepten hun aanspraken op hun hoge afkomst en positie graag met opdrachten aan de beste kunstenaars van hun tijd. Aan hun hang naar schoonheid en prestige danken we belangrijk cultureel erfgoed: portretten, kronieken, getijdenboeken, kerkramen en bijzondere graftombes.

Adres: Engelmunduskerk, Kerkplein 1, 1981 BH Velsen-Zuid

Datum: 18 oktober 2016

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Einde: ca. 21.30 uur

Kosten: € 5,00 p.p., inclusief koffie/thee in de pauze

Aanmelden: gerdatruus@gmail.com of 023 5380927

 

att00070

att00068

att00066

att00064