Laatste restant van een blekerij

Het lijkt wel of het kleine gebouw op de foto met grote zijwaartse kracht tegen het trottoir wordt aangedrukt, zo strak staat het aan de openbare weg. Het betreft het pand Hoofdstraat 270, hoek Johan van Beemlaan. Het blijkt een oude blekersschuur uit 1734 te zijn, die behoord heeft tot de van oorsprong 16de eeuwse blekerij Zorgvrij, die later uitgroeide tot een buitenplaats en pakweg tot het gebied van Spaarnberg liep. De gronden van deze blekerij werden vanaf 1800 opgesplitst en verkocht. Het blekershuis dat pal naast de schuur stond, werd in 1838 afgebroken.

De blekersschuur annex stal  is in  baksteen opgetrokken. Als we in termen uit het bouwjargon spreken, hebben de kopse kanten van de schuur  een samengetrokken (a.h.w. naar boven toe  samengeknepen)  topgevel met een ingezwenkte  (naar binnen toelopende) afdekking van lood.  

De gevels zijn voorzien van vensters met roedeverdeling en geflankeerd door luiken. Bovenin de topgevels bevinden zich twee sierlijke kleine rondlichten. In de rechter zijgevel  (niet zichtbaar) zijn nog de inrijdeuren terug te vinden.

De blekersschuur is fraai gerestaureerd en als woning in gebruik genomen. Gelukkig is het nu een door het rijk beschermd monument. Zo blijft dit mooie in het oog springende gebouw ook voor de toekomstige generaties behouden.

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Thuis in Santpoort: alle stukjes