Kennemergaarde

Symbool van welvaart en geluk

Sinds 7 september 2018 staan er weer pompoenen op de zuilen bij de ingang naar huis, park
en manege Kennemergaarde aan de Duin- en Kruidbergerweg. In 1988 verdwenen deze
spoorloos, nadat zij sinds 1912 in combinatie met een fraai hekwerk de ingang van het
buitenplaatsje Kennemergaarde markeerden. Pompoenen zijn een geliefd ornament, ze
staan symbool voor geluk en vruchtbaarheid, voor welvaart en overvloed. De naam
Kennemergaarde verwijst waarschijnlijk naar de boomgaarden en grote moestuin, die hier
vroeger lagen. Zij behoorden bij de hofstede De Kruidberg, die in de 17e eeuw in bezit was
van stadhouder Willem III.
Willem III liet in 1683 een zogenaamd sterrebos aanleggen. Bij een sterrebos lopen de paden
vanuit één centraal punt als stralen in verschillende richtingen en na bijna 350 jaar is deze
structuur nog steeds zichtbaar. De lange laan met de pompoenen aan het begin was ooit een
van de lange assen van dat sterrebos.
Als J.T. Cremer, sinds 1895 eigenaar van de grote buitenplaats Duin- en Kruidberg, in 1911
een eigen buitenplaatsje laat bouwen voor zijn oudste zoon Herbert, wordt de laan beplant
met beuken en krijgt daarmee de allure, die past bij deze dan in gebruik zijnde toegangsweg
naar Duin- en Kruidberg. Oorspronkelijk liep deze oprijlaan zelfs helemaal vanaf de
Hagelingerweg via het tracé van de huidige J.T. Cremerlaan naar de buitenplaatsen.
Op de kruising met de Duin- en Kruidbergerweg stonden ooit vier pijlers met pompoenen,
twee aan de kant van Kennemergaarde en twee aan de overkant bij de ingang van Duin- en
Kruidberg.
De landschaparchitect Leonard Springer ontwierp het omliggende park. Hij combineerde de
lossere engelse landschapsstijl met de meer (de) formele delen en maakt dankbaar gebruik
van de sterke zichtlijn van de beukenlaan. Het geheel was ooit omgeven met een prachtig
sierhekwerk. Een deel ervan is na jarenlange verwaarlozing recent gerestaureerd en
teruggeplaatst.
Dankzij de inzet van de gemeente Velsen, de Vrienden van Kennemergaarde en de Stichting
Santpoort is hiermee weer een uniek Santpoorts stukje historie zichtbaar gemaakt.

Tekst: Lieke Baron
Foto: Florian van der Horst

Meer informatie over de Kennemergaarde in “De Zandpoort” in het NHA.

Thuis in Santpoort: alle stukjes