Kaarslichtlezing over de familie Brederode als bouwers van kasteel en kapel in Santpoort

Kaarslichtlezing over de familie Brederode als bouwers van kasteel en kapel in Santpoort

Op woensdag 15 juni organiseert de Stichting Santpoort de tweede lezing in het kader van Het Brede Rode Lint 2016 (op de Ruïne, Velserenderlaan 2 in Santpoort-Zuid ). Jean Roefstra, als archeoloog werkzaam bij de provincie Noord-Holland, vertelt over Willem, bouwheer van kasteel Brederode, aan de hand van bijzondere archeologische vondsten. Wat zien we nu, wat was er eerder en wat is er mogelijk verloren gegaan bij de restauratie van de Ruïne door Cuypers eind 19e eeuw? Ook gaat hij in op het onderzoek naar de vondsten in het graf bij de Engelmunduskerk in oud-Velsen en de reconstructie van het daar gevonden echtpaar Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne, nu als blikvangers voor de middeleeuwen in Holland te zien in het Huis van Hilde in Castricum.

Na de pauze vertelt hij over de fascinerende Jan van Brederode, onder meer bouwer van de tijdens het Beleg van Haarlem weer verwoeste Patriciuskapel, die stond op de hoek van de huidige Hoofdstraat en Huis ten Biltstraat in Santpoort. Het leven van Jan van Brederode met vele dramatische wendingen zou een film waard zijn. Hoe kwam het bij voorbeeld dat hij als ridder uit het Graafschap Holland in 1415, dus ruim 600 jaar geleden, een belangrijke rol speelde in de Slag bij Azincourt, die nog jaarlijks wordt herdacht?

Op zondag 19 juni om 14.00 uur zal Jean Roefstra met andere gidsen een speciale rondleiding geven op de Ruïne.

Tijd woensdag 15 juni: 20.00-22.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten per activiteit: € 5,– p.p. , inclusief consumptie.

Aanmelden: stichtingsantpoort@gmail.com of 023-5382640 (ook voicemail) o.v.v. naam, emailadres of tel.nr.

Over de spreker/rondleider Jean Roefstra:

Jean Roefstra is werkzaam als archeoloog bij de provincie Noord-Holland en als zodanig onder meer plaatsvervangend beheerder van het Huis van Hilde, het Archeologiecentrum van provincie Noord-Holland in Castricum. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Historische Archeologie.

Als kind liep Jean al in de kerk van Velsen-Zuid te kijken naar de opmerkelijke grafsteen van een echtpaar Brederode. Later zou hij het langdurige onderzoek naar de herkomst en identificatie van het echtpaar leiden: Welke vragen en antwoorden riep het onderzoek naar de resten van dit echtpaar op? Wat is de aanleiding geweest voor de reconstructies en wat ging daaraan vooraf?

Daarnaast doet Jean al sinds de jaren negentig onderzoek naar het fascinerende leven van Jan van Brederode, die tussen 1390 tot 1402 de zevende heer van Brederode was.

Deze Jan leidde een tumultueus leven, stichtte na een pelgrimstocht naar Ierland vele kerken en kapellen, waaronder de Patriciuskapel in Santpoort, verbleef een aantal jaren als broeder/abt in een klooster, maar kwam uiteindelijk als militair om het leven tijdens de Slag bij Azincourt in 1415.

Waarom namen ridders uit het graafschap Holland deel aan deze strijd en waarom ontbreekt tot nu toe de naam van deze Jan tussen alle gevallen edelen van deze slag op de herinneringsmuur in Azincourt, waar elk jaar nog een indrukwekkende herdenking wordt gehouden.

Allemaal vragen, die tijdens de lezing van 15 juni ter sprake zullen komen.

 

Onderstaande foto’s collectie Stichting Historische Archeologie